Izredni izpitni roki

V akademskem letu 2018/19 bodo izredni izpitni roki za študente, ki ponavljajo letniku, v naslednjih terminih:

20. 11. 2018

8. 1. 2019

12. 3. 2019