EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik 2022/2023

Izbrane teme iz javnega zdravja za dentalno medicino

OPOMBA: Predmet je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov, od katerih študent izbere enega

 

VSEBINSKI SKLOP (TEMA) 1: ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE USTANOVE

Cilji


Cilji Vsebinskega sklopa 1 je seznanitev z organizacijo in delovanjem posameznih ustanov, ki izvajajo zdravstveno/zobozdravstveno in javnozdravstveno dejavnost v Sloveniji na različnih ravneh.

 

Vsebina


Študenti spoznajo tipično organizacijo inštitucij zdravstvene/zobozdravstvene in javnozdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Med ustanovami spoznajo: zdravstveni dom, regionalno bolnišnico, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Stomatološko kliniko UKCL, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), NIJZ - Območno enoto Ljubljana, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pisarno Svetovne Zdravstvene Organizacije (SZO) za Slovenijo, Katedro za javno zdravje UL MF, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in druge ustanove po dogovoru. V dogovoru z ustanovami se izvede ogled posamezne ustanove.

 

VSEBINSKI SKLOP (TEMA) 2: BAZE PODATKOV O BREMENU BOLEZNI USTNE VOTLINE

Cilji


Cilji Vsebinskega sklopa 2 je seznanitev z izbranimi mednarodnimi in nacionalnimi zbirkami podatkov o zdravju prebivalstva/bremenu bolezni s poudarkom na bremenu bolezni ustne votline, opolnomočenje za osnovno primerjavo med njimi, grobo kritično presojo uporabnost izbranih zbirk ter poglobljeno spoznavanje možnosti nekaterih izbranih baz podatkov in spoznavanje izbranih kazalnikov bremena bolezni ustne votline.

 

Vsebina


Študenti spoznajo izbrane mednarodne in nacionalne baze podatkov o bremenu bolezni: Institute for Health Metrics and Evaluation – Global Burden of Disease (IHME GBD), World Health Organization – Global Health Estimates, WHO EURO – Health for All, European Comission – Eurostat, NIJZ Podatkovni portal, NIJZ Zdravje v občini in Onkološki inštitut – portal SLORA. Poglobljeno se s pomočjo posebej za ta namen pripravljenega učnega gradiva naučijo samostojno poiskati in prikazati podatke v trenutno najobsežnejši svetovni bazi podatkov o bremenu bolezni, bazi IHME GBD, poglobljeno pa se seznanijo tudi z možnostmi nekaterih domačih baz. Spoznajo/razumejo tudi izbrane kazalnike bremena bolezni.


REŽIM ŠTUDIJA

Učni načrt z režimom študija za vsebinski sklop 1

Učni načrt z režimom študija za vsebinski sklop 2

 


URNIK

 

Pouk se bo izvajal v 33. in 34. tednu. Nadaljnje informacije bodo dostopne v spletni učilnici UL MF.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

Trenutno ni dodatnih informacij

Nosilki predmeta

Nosilka vsebinskega sklopa 1
doc. dr. Barbara Artnik
T: +386 1 543 7543
E: barbara.artnik(at)mf.uni-lj.si

Nosilka vsebinskega sklopa 2
doc.dr. Andreja Kukec
T: +386 1 543 7566
E: andreja.kukec(at)mf.uni-lj.si

Informacije

za vsebinski sklop 1
doc. dr. Barbara Artnik

za vsebinski sklop 2
doc. dr. Andreja Kukec

URADNE URE

po dogovoru