2. letnik

Fiziologija

Cilji

Študent/ka se spozna s funkcijo normalnega organizma. Usvoji temeljne koncepte v fiziologiji in spozna principe merjenja fizioloških pojavov terse navaja v skladu s koncepti interpretirati rezultate meritev. Pouk fiziologije temelji na uporabi pridobljenih spoznanj iz biofizike, biokemije, biologije in normalne morfologije. Razvija se sposobnostsamostojnega reševanja problemov in kritičnosti misli terspodbuja navado samoizobraževanja.

Vsebina

Fiziološki principi, krvni obtok – srce, dihanje, ledvice in promet elektrolitov v telesu, prebava, endokrinologija, presnova, živčevje.

Vsebina


TEMELJNO GRADIVO:

 

  Berne and Levy.jpg   Guyton.jpg

 

SEMINARJI:

Razpored seminarji FIZ 2020/21 - 1.del

Razpored seminarji FIZ 2020/21 - 2. del

Navodila za pripravo seminarja


REŽIM ŠTUDIJA

Fiziologija Režim študija - Dentalna medicina

Physiology Course Regime - Dental medicine


URNIK

Urnik vaj 21-22 zimski semester M in DM 

Urnik vaj MED in DM poletni semester 2021/22

Urnik predavanj Zimski semester 2021/22 DM

Urnik predavanj 21-22 DM poletni semester

 

IZPITNI ROKI

 

Redni in izredni izpitni roki 2021/22 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vsebina je v pripravi.

Informacije

Alenka Marinšek, tajništvo
T: +386 1 543 7500
E: fiziologija(at)mf.uni-lj.si

Govorilne ure tajništva:
od ponedeljka do petka med 9.30 in 10.30

Govorilne ure

Govorilne ure so po predhodnem dogovoru preko e-pošte.

Nosilci predmeta

prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
E: zarko.finderle(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Ksenija Cankar, dr. dent. med.
E: ksenija.cankar(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Helena Lenasi, dr. med.
E: helena.lenasi.ml(at)mf.uni-lj.si

Informacije - vaje

doc. dr. Borut Kirn, univ. dipl. fiz.
E: borut.kirn(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Živa Melik, dr. med.
E: ziva.melik(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Nejka Potocnik, univ. dipl. fiz.
E: nejka.potocnik(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Jernej Vidmar
E: jernej.vidmar(at)mf.uni-lj.si

asist. dr. Andrej Fabjan
E: andrej.fabjan(at)mf.uni-lj.si

asist. Tadej Rondaij, dr. med.
E: vida.set(at)mf.uni-lj.si

asist. Aljaž Golež, dr. dent. med.
E: aljaz.golez(at)mf.uni-lj.si