Razpored skupin po vajalnicah za MBMG za študijsko leto 2019/2020

Razpored skupin po vajalnicah za študente Medicine in Dentalne medicine pri predmetu Medicinska biokemija in molekularna genetika za študijsko leto 2019/2020 https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6762/18732