3. letnik

Nujna medicinska pomoč 2

Cilji

Študentje ponovijo temeljne postopke oživljanja in nadgradijo znanje in veščine z dodatnimi postopki oživljanja. Študentje ob koncu izobraževanja teoretično poznajo nujna bolezenska stanja in poškodbe, v katerih je potrebno nujno ukrepati ter praktično znajo izvesti ustrezne postopke v takih primerih. Poznajo pripomočke, naprave in nekatera zdravila, kiso potrebna za uspešno pomoč ponesrečencem in bolnikom v različnih situacijah ter jih znajo tudi ustrezno uporabiti.

Vsebina

Ponovitev temeljih postopkov oživljanja, dodatni postopki oživljanja, uporaba pripomočkov. Defibrilacija, vzpostavitev venske poti, oskrba dihalne poti, akutna možganska kap, akutni koronarni sindrom, motnje ritma, uporaba avtomatskega defibrilatorja, reanimacijska zdravila, šok, dihalna stiska. – uvodno predavanje NMP, prva pomoč in nujna medicinska pomoč (pravni in etični vidiki, mehanizmi poškodovanja), nezavest, pristop k poškodovancu ali nenadno obolelemu, vzpostavitev dihanja, vzpostavitev krvnega obtoka (uporaba AED), videoposnetki SNMP, zaporedje postopkov, krvavitev, politravma in poškodbeni šok, nujna stanja v interni medicini 1 in 2, akutne zastrupitve, nujna stanja v pediatriji, nujna stanja v nevrologiji, poškodba glave in možganov, nujna stanja v oftalmologiji, poškodbe obraza in zob, poškodbe hrbtenice in hrbtenjače, poškodbe prsnega koša, poškodbe trebuha, rane, postopki z amputiranimi deli telesa, celostna obravnava opeklinskih poškodb, poškodbe zaradi mraza, poškodbe kosti in sklepov 1 in 2, reševanje v gorah in drugih težko dostopnih mestih, darovanje organov in transplantacijska dejavnost, sporočanje slabe novice.REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija

Course Regime


URNIK

Urnik predavanj NMP 2 - 22/23

Urnik vaj NMP 2 - 22/23

Seznam skupin NMP 2 -22/23

 

NMP2 -seminar Opeklinske poškodbe

 

 

 

 

 

 

 

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA PREDMETA
Prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.
E: uros.golobic-ahcan(at)mf.uni-lj.siDoc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
E: maja.sostaric(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Katedra za kirurgijo:
Andreja Polanič in Marija Koesel,
T: +386 1 522 25 25
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo:
Sabina Perko,
E: sabina.perko(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 31 43

uradne ure Katedra za kirurgijo:
vsak dan od 10.00 do 13.00 ure