3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

Cilji

Specialna farmakologija: pregled zdravil po posameznih farmakodinamskih skupinah.

Vsebina

Študent osvoji mehanizme delovanja, učinke in farmakokinetične lastnosti predstavnikov posameznih farmakodinamičnih skupin zdravil. Pozna indikacijska področja in kontraindikacije za jemanje posameznih zdravil Predvideti zna možnost nastanka neželenih učinkov zdravil ter pozna ukrepe pri zastrupitvah z zdravili. Pozna tudi smiselne kombinacije zdravil.


REŽIM PREDMETA
 

Objavljen je v spletni učilnici.

 

SEZNAM PREDAVANJ IN SEMINARJEV

 

Objavljen je v spletni učilnici.


 

IZPITNE TEME

 

Specialna farmakologija

 

 

IZPITNI ROKI V LETU

 

Objavljeni so v spletni učilnici.

 

REZULTATI IZPITOV

 

Objavljeni bodo objavljeni v spletni učilnici.

 


prof. dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Andreja Kralj
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

uradne ure: sreda od 9-10