3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

Cilji

Specialna farmakologija: pregled zdravil po posameznih farmakodinamskih skupinah.

Vsebina

Študent osvoji mehanizme delovanja, učinke in farmakokinetične lastnosti predstavnikov posameznih farmakodinamičnih skupin zdravil. Pozna indikacijska področja in kontraindikacije za jemanje posameznih zdravil Predvideti zna možnost nastanka neželenih učinkov zdravil ter pozna ukrepe pri zastrupitvah z zdravili. Pozna tudi smiselne kombinacije zdravil.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim Specialne farmakologije in toksikologije

 

Režim Specialne farmakologije in toksikologije (angl.)

 

URNIK Specialne farmakologije

 

Rezultati izpita 22.2.2019

Specialna farmakologija

 

 

IZPITNI ROKI V LETU 2019

17. junij

1. julij

30. avgust

13. september

 

Izredna izpitna roka:

4. februar

22. februar

 

Roki za opravljanje manjkajočih obveznosti:

4. februar

17. junij

30.avgust

 

Prijava: podpis na list pred vhodom na IFET. Ura bo javljena kasneje,

 

 


URNIK

(URNIK)


Priprave na kolokvij iz Predpisovanja zdravil bodo 20.5.2019 od 8-10 v Mali predavalnici.


Specialna farmakologija in toksikologija

prof. dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

uradne ure: sreda od 9-10