3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

Cilji

Specialna farmakologija: pregled zdravil po posameznih farmakodinamskih skupinah.

Vsebina

Študent osvoji mehanizme delovanja, učinke in farmakokinetične lastnosti predstavnikov posameznih farmakodinamičnih skupin zdravil. Pozna indikacijska področja in kontraindikacije za jemanje posameznih zdravil Predvideti zna možnost nastanka neželenih učinkov zdravil ter pozna ukrepe pri zastrupitvah z zdravili. Pozna tudi smiselne kombinacije zdravil.


 

REŽIM PREDMETA
 

Specialna farmakologija 

 

Special Pharmacology (english)

 

SEZNAM PREDAVANJ IN SEMINARJEV

 

 


 

IZPITNE TEME

 

Specialna farmakologija

 

 

IZPITNI ROKI V LETU 2020

 

15. junij ob 13:00

29. junij ob 13:00

31. avgust ob 15:00

14. september ob 12:00

 

 

Izredna izpitna roka:

 

4. februar ob 11:00

18. februar ob 14:30

 

Roki za opravljanje manjkajočih obveznosti:

 

4. februar ob 12:00

15. junij ob 14:00

31.avgust ob 16:00

Prijava: podpis na list pred vhodom na IFET. Ura bo javljena kasneje,

 

 


URNIK

(URNIK)


Ogled izpitov iz SPECIALNE FARMAKOLOGIJE in USTNI IZPITI bodo 18. 9. 2019. ob 11h na IFET. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do 17.9.2019 do 24:00.


Specialna farmakologija in toksikologija

prof. dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

uradne ure: sreda od 9-10