3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

Cilji

Specialna farmakologija: pregled zdravil po posameznih farmakodinamskih skupinah.

Vsebina

Študent osvoji mehanizme delovanja, učinke in farmakokinetične lastnosti predstavnikov posameznih farmakodinamičnih skupin zdravil. Pozna indikacijska področja in kontraindikacije za jemanje posameznih zdravil Predvideti zna možnost nastanka neželenih učinkov zdravil ter pozna ukrepe pri zastrupitvah z zdravili. Pozna tudi smiselne kombinacije zdravil.


OBVESTILO

 

Pouk v poletnem semestru se bo začel 22.2.2021. V prvem tednu bodo vse oblike pouka (seminarji in predavanje) potekale po spletu.  23. februarja bodo seminarji iz predpisovanja zdravil. Za lažje spremljanje si priskrbite učbenik Lipnik-Štangelj et al. Receptura in kalkulator.

 

 

 

 

IZPITI V ZIMSKEM IZPITNEM OBDOBJU

 

4. in 18. 2. 2021 bodo potekali izpiti na daljavo v obliki kviza v spletni učilnici.

Splošna farmakologija bo potekala v zavihku  3. letnik Dentalna medicina Specialna farmakologija.

 

K izpitu bodo lahko pristopili le študentje, ki bodo pravočasno opravili vse obveznosti pri premetu (kolokviji, vaje) in se pravočasno prijavili na izpit prek aplikacije VIS. V času izpita bodo imeli dostop do izpita vsi prijavljeni študentje ne glede na letnik študija.

Študentje, ki boste pristopili k izpitu,  boste dobili vabilo, da se priključite v videokonferenco Cisco Webex pol ure pred izpitom. V videokonferenco se boste morali prijaviti s priključeno kamero, mikrofonom in pred izpitom pokazati nadzornikom izpita študentsko izkaznico ter delovni prostor, kjer boste opravljali izpit. Na delovnem prostoru, kjer boste opravljali izpit, ne boste smeli imeti mobilnega telefona, tablice, drugega računalnika.

 

Izpit bo potekal skladno z navodili ki smo jih učitelji dobili na Pedagoških konferencah UL-MF, ki so obravnavale potek izpitov na daljavo.

V izpit bo možno vstopiti ob napovedani uri (npr. ob 14:00). Možnost vstopa v izpit bo odprta še 10 minut po uradnem začetku (npr. do 14:10). Po uspešnem vstopu v izpit boste izpit lahko reševali  50 minut.

Izpitna vprašanja boste morali reševati  sproti in v zaporedju, ki se vam bo odpiralo. Vračanje na že odgovorjena vprašanja ne bo možno.  V primeru izgube internetne povezave, se boste lahko ponovno povezali na izpit.

 

Po končanem reševanju in oddaji izpita, se poslovite z zapisom v pogovorno okno videokonference Cisco webex (chat) s naslednjim tekstom. »Izpit sem oddal. Vaše ime in priimek«. 

 

 

REŽIM PREDMETA
 

Specialna farmakologija 

 

Special Pharmacology (english)

 

SEZNAM PREDAVANJ IN SEMINARJEV

 

Seznam predavanj Specialne farmakologije in toksikologije

 

Seznam seminarjev Specialne farmakologije in toksikologije


 

IZPITNE TEME

 

Specialna farmakologija

 

 

IZPITNI ROKI V LETU 2021

 

14. junij 

28. junij 

31. avgust 

14. september 

 

 

Izredna izpitna roka:

 

4. februar 

18. februar 

 

Roki za opravljanje manjkajočih obveznosti:

 

4. februar 

14. junij 

31. avgust 

Prijava: podpis na list pred vhodom na IFET. Ura bo javljena kasneje,

 

KOLOKVIJ  IZ PISANJA RECEPTOV 4.2.2021

 

Študentje naj se na kolokvij iz Recepture prijavijo na spletni naslov farma(at)mf.uni-lj.si  z istega naslova elektronske pošte kot ga imajo v aplikaciji vis  do  1. 2. 2021. Le pravočasno prijavljenim študentom bomo omogočili dostop do kolokvija.

 

Kolokvij bo potekal v spletni učilnici v zavihku 3. letnik Dentalna medicina Specialna farmakologija Kolokvij iz recepture.

 

Študentje, ki boste prijavljeni na kolokvij, boste dobili vabilo, da se priključite v videokonferenco Cisco Webex 15 minut pred kolokvijem. V videokonferenco se boste morali prijaviti s priključeno kamero, mikrofonom in pred kolokvijem pokazati nadzornikom kolokvija študentsko izkaznico ter delovni prostor, kjer boste opravljali kolokvij. Na delovnem prostoru, kjer boste opravljali izpit ne boste smeli imeti mobilnega telefona, tablice, drugega računalnika.

 

V kolokvij bo možno vstopiti ob napovedani uri (npr. ob 14:00). Možnost vstopa v kolokvij bo odprta še 10 minut po uradnem začetku (npr. do 14:10). Po uspešnem vstopu boste kolokvij lahko reševali  45 minut. V primeru izgube internetnega signala se boste lahko ponovno povezali na kolokvij in ga opravljali naprej.

 

Kolokvij bo obsegal 5 receptov. Dovoljena bo uporaba učbenika Receptura in kalkulatorja.

 

 

REZULTATI IZPITOV

 

Rezultati izpitov so na voljo v spletni učilnici.

 

Ogledi izpitov 25.2.2021 po 14h preko Cisco Webex. Prijave zainteresiranih na farma(at)mf.uni-lj.si do 22.2.2021 do 12 h (opoldne).

 

 

REZULTATI KOLOKVIJEV

 

Recepture, z dne 4.2.2021 nista opravila: 

41150237 in

41140030.

 


URNIK

(URNIK)


Ogled izpitov iz SPECIALNE FARMAKOLOGIJE bo 17. 09. 2020 ob 10h na IFET. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do danes, 15.9.2020 do 24:00.


Specialna farmakologija in toksikologija

prof. dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

uradne ure: sreda od 9-10