3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke terspozna usodo zdravil v organizmu.

Vsebina

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vedenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.


POUK se od 26.10.2020 izvaja le na spletu.​​​​​​

 

 

REŽIM ŠTUDIJA

 

Splošna farmakologija

 

General Pharmacology

 

UČBENIKA

 

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum iz splošne farmakologije in toksikologije

 

 

 

SEZNAM PREDAVANJ

 

Splošna farmakologija in toksikologija

 

 

 


IZPITI V ZIMSKEM IZPITNEM OBDOBJU

 

4. in 18. 2. 2021 bodo potekali izpiti na daljavo v obliki kviza v spletni učilnici.

Splošna farmakologija bo potekala v zavihku  3. letnik Dentalna medicina Splošna farmakologija.

K izpitu bodo lahko pristopili le študentje, ki bodo pravočasno opravili vse obveznosti pri premetu (kolokviji, vaje) in se pravočasno prijavili na izpit prek aplikacije VIS. V času izpita bodo imeli dostop do izpita vsi prijavljeni študentje ne glede na letnik študija.

Študentje, ki boste pristopili k izpitu,  boste dobili vabilo, da se priključite v videokonferenco Cisco Webex pol ure pred izpitom. V videokonferenco se boste morali prijaviti s priključeno kamero, mikrofonom in pred izpitom pokazati nadzornikom izpita študentsko izkaznico ter delovni prostor, kjer boste opravljali izpit. Na delovnem prostoru, kjer boste opravljali izpit, ne boste smeli imeti mobilnega telefona, tablice, drugega računalnika.

 

Izpit bo potekal skladno z navodili ki smo jih učitelji dobili na Pedagoških konferencah UL-MF, ki so obravnavale potek izpitov na daljavo.

V izpit bo možno vstopiti ob napovedani uri (npr. ob 14:00). Možnost vstopa v izpit bo odprta še 10 minut po uradnem začetku (npr. do 14:10). Po uspešnem vstopu v izpit boste izpit lahko reševali  50 minut.

Izpitna vprašanja boste morali reševati  sproti in v zaporedju, ki se vam bo odpiralo. Vračanje na že odgovorjena vprašanja ne bo možno.  V primeru izgube internetne povezave, se boste lahko ponovno povezali na izpit.

 

Po končanem reševanju in oddaji izpita, se poslovite z zapisom v pogovorno okno videokonference Cisco webex (chat) s naslednjim tekstom. »Izpit sem oddal. Vaše ime in priimek«. 

 

 

IZPITNE TEME

 

Splošna farmakologija

 

IZPITNI ROKI V LETU 2021

 

4. februar  

18. februar 

14. junij

28.  junij 

31. avgust 

14. september

 

REZULTATI IZPITOV

 

Rezultati izpita so na voljo v spletni učilnici.

 

 

 

 


URNIK

 

Predavanja so ob ponedeljkih od 8-10h v predavalnici Inštituta za fiziologijo.

Seminarji in vaje so ob četrtkih od 17-20h. 


Ogled izpitov: 25. 2. 2021 po 14h po predhodni prijavi na farma(at)mf.uni-lj.si do 22.2.2021 do 12:00 (opoldne).


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU: Hvala vsem, ki ste oddali protokole 5. vaje in s tem opravili vaje. Kolege, ki protokolov niso pravočasno oddali, smo opozorili po elektronski pošti. Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu! Mojca Kržan

prof.dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc.dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Marjeta Jakomin in/ali Manja Dolinar
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

sreda 9:00-10:00