3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke terspozna usodo zdravil v organizmu.

Vsebina

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vedenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.


REŽIM ŠTUDIJA

 

Splošna farmakologija

 

General Pharmacology

 

UČBENIKA

 

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum iz splošne farmakologije in toksikologije

 

 

 

SEZNAM PREDAVANJ

 

Splošna farmakologija in toksikologija

 

 

 


IZPITNE TEME

 

Splošna farmakologija

 

IZPITNI ROKI V LETU 2020

 

4. februar ob 11h

18. februar ob 14:30

15. junij ob 13:00

29.  junij ob 13:00

31. avgust ob 15:00

14. september ob 12:00

 

REZULTATI IZPITOV 

 

 

 


URNIK

 

Predavanja so ob ponedeljkih od 8-10h v predavalnici Inštituta za fiziologijo.

Seminarji in vaje so ob četrtkih od 17-20h. 


Ogled izpitov:


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

prof.dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc.dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Marjeta Jakomin in/ali Manja Dolinar
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

sreda 9:00-10:00