3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

 

 

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke terspozna usodo zdravil v organizmu.

Vsebina

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vedenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.


 

REŽIM ŠTUDIJA

 

Objavljen je v spletni učilnici.

 

UČBENIKI

 

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum iz splošne farmakologije in toksikologije

 

SEZNAM PREDAVANJ

 

Objavljen je v spletni učilnici.


IZPITNE TEME

 

Splošna farmakologija

 

IZPITNI ROKI V LETU 

 

Objavljeni so v spletni učilnici.

 

REZULTATI IZPITOV

 

Objavljeni bodo v spletni učilnici.

 

OBVESTILA

 

Predavanja pri predmetu Splošna farmakologija in toksikologija za študente 3. letnika dentalne medicine se bodo pričela v ponedeljek, 3. oktobra 2022 ob 8:00 uri v vajalnici Inštituta za patološko fiziologijo.

 


prof.dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Marjeta Jakomin in/ali Andreja Kralj
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

sreda 9:00-10:00