3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke terspozna usodo zdravil v organizmu.

Vsebina

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vedenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.


UČBENIKA

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum iz splošne farmakologije in toksikologije

 

IZPITNE TEME

Izpitne teme

 

SEZNAM PREDAVANJ

Splošna farmakologija in toksikologija

 

Rezultati izpita 22.2.2019

Splošna farmakologija

 

 


REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim iz Splošne farmakologije in toksikologije

 

IZPITNI ROKI V LETU 2019

 

4. februar

22. februar

17. junij

1. julij

30. avgust

13. september

 


URNIK

 

Predavanja so ob ponedeljkih od 8-10h v predavalnici Inštituta za fiziologijo.

Seminarji in vaje so ob četrtkih od 17-20h. 


OGLED IZPITA bo 1.3. 2019 ob 11h. PRIJAVE na FARMA(at)MF.UNI-LJ.SI do 27.2.2019 do 24:00.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

prof.dr. Mojca Kržan
T: +386 1 543 73 49
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof.dr. Metoda Lipnik-Štangelj
T: +386 1 543 73 50
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc.dr. Katarina Černe
T: +386 1 543 73 48
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Marjeta Jakomin in/ali Manja Dolinar
T: +386 1 543 73 30
E: farma(at)mf.uni-lj.si

sreda 9:00-10:00