Alternativna prehrana

Alternativna prehrana

Vsebina: 
Alternativne oblike prehrane so načini prehranjevanja, ki se bolj ali manj oddaljujejo od običajnih, splošno priznanih prehranskih navad v našem okolju. Problem je, da ti načini prehranjevanja ne upoštevajo vseh načel varovalne oziroma uravnotežene prehrane. Pri predmetu študenti spoznajo:

1. zgodovinski pogled na različne načine prehranjevanja;

2. verske, etnične, kulturne, zgodovinske, zdravstvene in druge vidike za nastanek alternativnih načinov prehranjevanja;

3. vrste alternativnih načinov prehranjevanja:
lakto-vegetarijanska prehrana,
lakto-ovo-vegetarijanska prehrana,
strogo vegetarijanska prehrana,
frutarijanska prehrana,
makrobiotika,
presna prehrana,
postenje,
različne diete.

4. pasti alternativnih načinov prehranjevanja:
pomanjkanje pomembnih hranil;
vpliv na zdravje;
alternativni načini prehranjevanja v obdobju nosečnosti in dojenja;
alternativni načini prehranjevanja v obdobju odraščanja.

 

Cilji in kompetence: 
CILJI
Spoznati različne alternativne ‒ komplementarne načine prehranjevanja, njihove značilnosti in vplive na zdravje.

KOMPETENCE
Študenti razumejo verske, etične, kulturne, zgodovinske, zdravstvene in ostale vzroke (npr. modne) za prehod na alternativne načine prehranjevanja.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure