Diagnostika v endodontiji in konzervativnem zobozdravstvu

Vsebina: 

- preko kliničnih seminarjev in izpolnjevanjem protokolnih listov kliničnih pacientov (endodontski protokolni list, protokolni list za oceno tveganja za karies) se usposablja za samostojno klinično delo na pacientu
- pomen, načini ocene tveganja za karies
- diagnostični testi za oceno kislosti sline, puferske kapacitete sline, količine bakterij
- indikacije za uporabo posameznih testov, pomen pri postavitvi diagnoze in načrtovanju zdravljenja ter sledenja pacienta 
- povzročitelji okužb koreninskega sistema zob in periapikalnega predela, vloga pri patogenezi periapikalnega parodontitisa
- diagnostični postopki za njihovo prepoznavo, s poudarkom na kliničnih postopkih
- klinične indikacije za ugotavljanje povzročiteljev okužb koreninskega sistema zob in periapikalnega predela, vrednotenje rezultatov
- demonstracije in vaje

 

Cilji in kompetence

- študent nadgradi znanje in razumevanje predkliničnih predmetov, preko seminarjev s kliničnimi primeri in vaj se usposobi za samostojno klinično delo na pacientu in za oceno tveganja za karies pri pacientih z okvarami trdih zobnih tkiv in hitro napredujočim kariesom. Seznani se z vlogo mikrobiologije koreninskega kanala in periapikalnega predela pri obolenjih zobne pulpe in periapikalnih tkiv, usposobi se za samostojno jemanje bioloških vzorcev, ovrednotenje rezultatov, postavitev diagnoze ter odločanje za način zdravljenja


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

DiagnostikavendodontijiinkonzervativnemzobozdravstvuIZB4DM


URNIK

SEZNAM PREDAVANJ, SEMINARJEV, VAJ, Diagnostikavendodontijiinkonzeravtivn...


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure