Klinično aplikativna anatomija glave in vratu

Cilji in kompetence: 
Študent osvoji znanja anatomije glave in vratu s topografskega in kliničnoaplikativnega vidika. Pridobljeno znanje omogoči razumevanje delovanja in je osnova za prepoznavo patološko spremenjene zgradbe obravnavanega področja. Poudarek je na kliničnem pomenu posameznih struktur in njihovem medsebojnem odnosu ter predstavitvi kliničnih primerov. Cilj predmeta je nadgradnja znanja, pridobljenega pri predmetu Anatomija 2, z anatomsko sekcijo in s proučevanjem presekov v različnih ravninah ter njihovo primerjavo s CT in NMR slikami.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA

COURSE REGIME


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med
T: +386 1 543 73 02
E: erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Meliha Kuduzović
T: +386 1 543 73 00
E:anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.