Preprečevanje okužb v zobozdravstvu

Vsebina: 
Normalna flora. Osnove epidemiologije nalezljivih bolezni. Povzročitelji okužb pri delu v zobozdravstvu. Okužbe pri delu v ustni votlini. Osebna zaščitna sredstva. Umivanje in razkuževanje rok. Uporaba medicinskih

rokavic. Razkuževanje kože in sluznic bolnika. Čiščenje in razkuževanje v zobozdravstvu. Sterilizacija v zobozdravstvu. Postopek z instrumenti, ročniki in kolenčniki. Voda v zobozdravstvenih napravah. Postopanje s protetičnim materialom in z rentgenskimi filmi. Postopek z ostrimi predmeti.

Odpadki v zobozdravstvu. Načela izgradnje zobozdravstvenih prostorov. Zaščita osebja v

zobozdravstvu. Zaščitna cepljenja. Ukrepi pri zdravljenju bolnikov, za katere vemo, da so kužni. Ukrepi ob kontaminaciji s krvjo pri vbodih in vrezninah.


Cilji in kompetence: 
Pridobivanje dodatnih znanj na področju mikroorganizmov, ki se lahko prenesejo pri delu v zobozdravstvu in povzročijo okužbe pri zdravstvenih delavcih in bolnikih.

Predmetno specifične kompetence: Študent pozna patogenezo mikrobnih okužb, načine širjenja mikroorganizmov in ukrepe za preprečevanje okužb ter njihovo zdravljenje in je sposoben

pridobljeno znanje uporabiti pri delu


NAJAVA IN OPIS PREDMETA 2020/21


REŽIM ŠTUDIJA

PREPREČEVANJE OKUŽB V ZOBOZDRAVSTVU-REŽIM ŠTUDIJA 2019/20

INFECTION PREVENTION IN DENTAL PRACTICE-COURSE REGIME 2019/20


URNIK

PREPREČEVANJE OKUŽB V ZOBOZDRAVSTVU-URNIK 2019/20


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Manica Mueller Premru
E: manica.mueller.premru(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Mihaela Oberdank Hrastar
T: +386 1 543 74 08
E: imi.katedra(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek, sreda 12:00-13:30
torek, četrtek, petek 7:45-9:30