Preprečevanje okužb v zobozdravstvu

Vsebina: 
Normalna flora. Osnove epidemiologije nalezljivih bolezni. Povzročitelji okužb pri delu v zobozdravstvu. Okužbe pri delu v ustni votlini. Osebna zaščitna sredstva. Umivanje in razkuževanje rok. Uporaba medicinskih

rokavic. Razkuževanje kože in sluznic bolnika. Čiščenje in razkuževanje v zobozdravstvu. Sterilizacija v zobozdravstvu. Postopek z instrumenti, ročniki in kolenčniki. Voda v zobozdravstvenih napravah. Postopanje s protetičnim materialom in z rentgenskimi filmi. Postopek z ostrimi predmeti.

Odpadki v zobozdravstvu. Načela izgradnje zobozdravstvenih prostorov. Zaščita osebja v

zobozdravstvu. Zaščitna cepljenja. Ukrepi pri zdravljenju bolnikov, za katere vemo, da so kužni. Ukrepi ob kontaminaciji s krvjo pri vbodih in vrezninah.


Cilji in kompetence: 
Pridobivanje dodatnih znanj na področju mikroorganizmov, ki se lahko prenesejo pri delu v zobozdravstvu in povzročijo okužbe pri zdravstvenih delavcih in bolnikih.

Predmetno specifične kompetence: Študent pozna patogenezo mikrobnih okužb, načine širjenja mikroorganizmov in ukrepe za preprečevanje okužb ter njihovo zdravljenje in je sposoben

pridobljeno znanje uporabiti pri delu


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA

COURSE REGIME


URNIK

URNIK


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Manica Mueller Premru
E: manica.mueller.premru(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Mihaela Oberdank Hrastar
T: +386 1 543 74 08
E: imi.katedra(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek, sreda 12:00-13:30
torek, četrtek, petek 7:45-9:30