Uporaba genske tehnologije v dentalni medicini

 

Vsebina

Študenti se seznanijo z osnovami molekularne genetike in genske tehnologije v dentalni medicini in obravnavane naslednje vsebine:
1. Razvoj rekombinantnega zdravila: pregled obstoječih rekombinantnih zdravil, priprava in razvoj rekombinantnega zdravila, uporaba v dentalni medicini.
2. Razvoj genetskega testiranja: pregled obstoječih genetskih testiranj in uporabljene tehologije, primeri uporabe genetskega testiranja v dentalni medicini.
3. Primeri dobrih praks (predstavitve gostov): praktični primeri uporabe genske tehnologije na področju dentalne medicine, prepoznavanje, oblikovanje in razvoj novih priložnosti, strokoven ogled.
4. Javne (ustne) predstavitve: predstavitev skupinskih študentskih seminarjev z primeri uporabe genske tehnologije v dentalni medicini.

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo primere uporabe molekularne genetike in genske tehnologije pri razvoju rekombinantnih zdravil in molekularne diagnostike. Na primerih najnovejših objav strokovnih člankov spoznajo smernice razvoja genske tehnologije in nove priložnosti uporabe v dentalni medicini. Aktivno sodelujejo pri interaktivnih predavanjih, pripravijo ter javno zagovarjajo seminarsko nalogo in osvojijo tehnike javnega nastopanja.REŽIM ŠTUDIJA

Režim


URNIK

Predmet bo potekal v letnem semestru, predvidoma april-maj 2019. Termin izvedbe predmeta bo usklajen z vpisanimi študenti.

Predlog urnika


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

prof. dr. Nataša Debeljak
T: +386 1 543 76 45
E: natasa.debeljak(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Petra Hudler
T: +386 1 543 76 63
E: petra.hudler(at)mf.uni-lj.si

Informacije

David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE
PON-PET 10 - 13h