O študiju

1. letnik 2021/2022

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Kreditna ovrednotenost in Učni načrti z režimi študija - 1. letnik

 

Obvezni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: I. zimski, II. poletni))

Anatomija 14 (I. in II.)
Histologija in embriologija 8 (II.)
Medicinska biofizika 5 (I.)
Medicinska celična biologija 7 (I.)
Raziskovanje v medicini 1 3 (II.)
Temelji biokemije 9 (I.)

Uvod v klinično medicino 1:

- Medicinska etika in profesionalizem

- Medicinska terminologija

- Zgod.medicine z med.humanistiko

- Sporazumevanje

- Nujna medicinska pomoč

8 (I. in II.)

 

Modul Naravoslovne znanosti: Medicinska biofizika, Medicinska celična biologija, Temelji biokemije

Modul Zgradba človeškega telesa: Anatomija, Histologija in embriologijo

Modul Klinična medicina: Uvod v klinično medicino 1

Modul Raziskovanje v medicini: Raziskovanje v medicini 1

 

Izbirni predmeti

(učni načrt z režimom študija)

Kreditne točke

(semester izvedbe: I. zimski, II. poletni)

Izbrane teme iz anatomije 3 (II.)
Izbrane teme iz biofizike 3 (I.)
Izbrane teme iz biokemije 3 (I.)
Izbrane teme iz celične biologije 3 (I.)
Izbrane teme iz histologije in embriologije 3 (II.)
Izbrane teme iz klinične medicine 1 3 (II.)
Izbrane teme iz raziskovanja v medicini 1 3 (II.)

 

Študenti ob vpisu v 1. letnik vpišete dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega letnika. Izbrati morate en izbirni predmet iz zimskega semestra in enega iz poletnega semestra. 

 

Opis vsebin izbirnih predmetov za 1. letnik EMŠ Medicina si lahko študent ogleda zgoraj s klikom na posamezen izbirni predmet Izbrane teme iz _ .

 

Splošni urnik 1.letnik EMŠ Medicina

 

Zimski semester

Poletni semester

 

Oznake tednov v štud.l. 2021/2022

 

V štud. letu 2021/2022 se 1. letnik EMŠ Medicina izvaja semestersko po splošni shemi:

 

Izvedba štud leta semestri.png

Obvezni in izbirni predmeti se v 1. letniku izvajajo po naslednji shemi:

I. cikel 1.letnik.png

SD: samostojno delo študenta, IZ: 1.izpitni rok, IP: izbirni predmeti, KP: klinična praksa v mesecu juniju, juliju, avgustu in septembru

 

Skupine študentov 1.letnika EMŠ Medicina

 

 

Zahtevano predznanje za študente, ki se vpisujejo v 1.letnik EMŠ Medicina in Dentalna medicina