1. letnik 2021/2022

Izbrane teme iz celične biologije

Študenti se seznanijo z novostmi na področju uporabe celične biologije v diagnostiki in zdravljenju širši populaciji poznanih bolezni. Vsebina tega predmeta omogoča poglobitev znanj iz temeljnih celičnih in molekularnih mehanizmov, ki vodijo do določenih bolezenskih stanj pri človeku. Predmet je razdeljen v tri sklope in študent izbere enega od sklopov:

  1. Sklop: Študenti spoznavajo pomen normalne in spremenjene komunikacije pri normalnih in rakavo spremenjenih celicah, celične in genetske osnove lizosomskih in mitohondrijskih bolezni, vlogo celične biologije v humani reprodukciji, temeljne značilnosti staranja in senilnosti celic, vzroke in primere celične smrti v posameznih tkivih v telesu, pomen celično bioloških metod v forenzični medicini, pomen regulacije imunskega odziva pri vnetnih procesih in celično biološke osnove aterosklerotičnih sprememb stene žil. Študenti se seznanijo z naprednimi metodami dostavnih mehanizmov zdravilnih učinkovin s pomočjo bioloških in kovinskih nanodelcev.
     
  2. Sklop: Študenti spoznajo celične terapije, biološke nosilce in metode tkivnega inženirstva v regenerativni medicini. Seznanijo se z način in možnostmi obnove tkiv in organov in mehanizmi obnove tkiv. Študenti spoznajo temeljne principe za izdelavo kakovostnih, varnih in učinkovitih izdelkov tkivnega inženirstva, namenjenih uporabi v regenerativni medicini in se tudi seznanijo s standardi in smernicami na področju regenerativne medicine.
     
  3. Sklop: Študenti spoznajo celično-biološko in molekularno ozadje genetsko pogojenih bolezni, dobijo vpogled v vlogo epigenetskih sprememb pri nastanku določenih obolenj, spoznajo vzroke prirojenih nepravilnosti ter spoznajo temeljne principe populacijske in evolucijske genetike. Seznanijo se z možnostjo znanstveno-raziskovalnega dela v humani genetiki in etičnimi vprašanji genetskih testov.  

Pouk poteka integrirano ob sodelovanju predavateljev Inštituta za biologijo celice in predavateljev iz različnih kliničnih ustanov.REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

prof. dr. Peter Veranič
T: +386 1 543 76 82
E: peter.veranic(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Mateja Erdani Kreft
T: +386 1 543 76 85
E: mateja.erdani(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Mojca Stojan Dolar
T: +386 1 543 76 80
E: mojca.stojandolar(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru