1. letnik 2021/2022

Uvod v klinično medicino 1

Obvezni predmet Uvod v klinično medicino 1 obsega 8 kreditov in pomeni predmet, ki študentu omogoča zgodnji stik z bolnikom. Sestavljen je iz petih vsebinskih sklopov:

  • Medicinska etika in profesionalizem
  • Medicinska terminologija 
  • Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko
  • Sporazumevanje
  • Nujna medicinska pomoč

Obvezni predmet se vsebinsko povezuje s klinično prakso, kjer študentje pridobljeno znanje in veščine nadgradijo v kliničnem okolju.

Tekom predmeta in klinične prakse se študenti naučijo osnovnih pravil obnašanja v kliničnem okolju, spoznajo osnovna pravila sporazumevanja in sodelovanja v več profesionalnem timu, spoznajo in se naučijo osnovnega ukrepati ob življenje ogrožajočih stanjih, se seznanjajo z osnovami medicinske terminologije in medicinskega humanizma z zgodovino medicine ter se zavejo pomena spoštovanja visokih etičnih in profesionalnih norm.

Predmet se zaradi klinične usmerjenosti razlikuje od ostalih predmetov v prvem letniku in predstavlja osnovo za predmete tako imenovanega kliničnega stebra, ki sledijo v višjih letnikih.


PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Sporazumevanje 2021/22

Nujna medicinska pomoč 1 2021/22

Etika in profesionalizem 2021/22

Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko 2021/22

Medicinska terminologija 2021/22 


URNIK

Urnik - Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko 2021/22


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

Izpitni roki za predmet Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko: 21. 1. 2022, 15. 6. 2022, 7. 9. 2022.

 

 

NOSILCI PREDMETA


Prof. dr. Marija Petek Šter
marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Maja Šoštarič
maja.sostaric(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec
zvonka.zupanic-slavec(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Jože Balažic
joze.balazic(at)mf.uni-lj.si

Doc. dr. Sergej Pirkmajer
sergej.pirkmajer(at)mf.uni-lj.si


GOVORILNE URE

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.