1. letnik

Nujna medicinska pomoč 1

Cilji

Študentje se učijo temeljnih postopkov oživljanja in prvo pomoč pri vseh stanjih, ki ogrožajo življenje ali poslabšujejo zdravje. Študentje spoznajo pripomočke za prvo pomoč.

Vsebina

Prva pomoč (pravni in etični vidiki, mehanizmi poškodovanja), nezavest, pristop k poškodovancu ali nenadno obolelemu, vzpostavitev dihanja, vzpostavitev krvnega obtoka (uporaba AED), videoposnetki SNMP, zaporedje postopkov, krvavitev, načini reševanja, načini transporta, osnove imobilizacije, prva pomoč pri akutnih zastrupitvah.


REŽIM ŠTUDIJA

Nujna medicinska pomoč 1

Nujna medicinska pomoč 1 (eng)


URNIK

 

 

Program predavanj NMP 1 - 2019-20

Vaje NMP 1 - kirurški del

Evidenčni list prisotnosti - kirurški del vaj (študent si obrazec natisne sam)

Vaje NMP 1 - simulacijski center - anesteziološki del

 

 

Rezultati izpita NMP 1 - 23.6.2020

REzultati izpita NMP 1 - 7.7.2020

Rezultati izpita NMP 1 - 2.9.2020

Rezultati izpita NMP 1 - 16.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilca predmeta

prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.
E: uros.golobic-ahcan(at)mf.uni-lj.si


Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
E: maja.sostaric(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Katedra za kirurgijo
Andreja Polanič in Marija Koesel
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 2525

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo:

Sabina Perko
E: sabina.perko(at)mf.uni-lj.si
T: + 386 522 3143

URADNE URE

Po dogovoru