1. letnik

Sporazumevanje

Cilji

Naučiti študenta osnov medicinske psihologije in naučiti študenta osnovnih pravil sporazumevanja z zdravim človekom in bolnikom. Navaditi študenta komuniciranja v skupini in razumeti pomen medsebojnih odnosov med bolnikom in zdravnikom.

Vsebina

Predmet sestavljajo predavanja o teoretičnih osnovah sporazumevanj, vaje na fakulteti, kjer bodo študentje pridobili osnovne praktične napotke za terensko delo in med seboj vadili sporazumevanje z igranjem vlog ter praktičnega dela na terenu, ki bo potekalo v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (npr. domovi upokojencev, zavod za rehabilitacijo invalidov). Med in po opravljenem praktičnem delu bodo študentje svoje izkušnje delili z ostalimi študenti in mentorji na seminarjih oz. individualnih konzultacijah. Na predavanjih bodo obravnavana naslednja področja sporazumevanja: intervju z bolnikom, kako čim bolje komunicirati, vodenje pogovora, odprto/zaprta vprašanja, nebesedna komunikacija, sporazumevanje in odnos med bolnikom in zdravnikom, sporazumevanje z otrokom in mladostnikom, sporazumevanje v timu, sporazumevanje s svojci, komunikacija med timom in svojci, odnos med zdravnikom, bolnikom in svojci, igre vlog s snemanjem in analizo posnetkov. V malih skupinah bodo študentje vadili sporazumevanje med seboj na osnovi pripravljenih primerov. Študent bo nastopal tako v vlogi bolnika, zdravnika in opazovalca. Po igranju vlog bo sledila diskusija z analizo sporazumevanja. Terensko delo bodo študentje opravljali v dvojicah, tako da bo eden od študentov vodil pogovor z bolnikom ali oskrbovancem doma upokojencev, drugi pa bo njuno sporazumevanje opazoval. Predvideno je, da bodo študentje po prvem delu terenskih vaj po refleksiji, ki jo bodo dobili od mentorjev, ponovno odšli na teren in vajo ponovili.Predavanja:
Uvod v predmet
Osnove sporazumevanja
Priprava na obiska starostnika v DSO
Sporazumevanje - Bojan Zalar
Komunikacija – Martina Tomori
Odnosi – Martina Tomori
Odnos do telesa, bolečina, dotik – Martina Tomori
Vpliv bolezni družinskega člana na družino – Martina Tomori

Gradiva:
Sporazumevanje - Navodila za vaje in seminar - Osma, dopolnjena in popravljena izdaja 

Seznam mentorjev
 

Rezultati:
Rezultati kolokvija 16.12.2019
Rezultati kolokvija 10.02.2020
Rezultati kolokvija 21.12.2020

Rezultati kolokvija so objavljeni tudi v spletni učilnici..


REŽIM ŠTUDIJA

Sporazumevanje


URNIK

Urnik vaj 2020/2021
Urnik zaključnih seminarjev 2020/2021
Razpored skupin za terenske vaje v DSO

Terenske vaje v DSO:


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU


TERMINI KOLOKVIJEV IN IZPITOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 ZA PREDMET »SPORAZUMEVANJE
 

  • kolokvij 21.12.2020, izpit (vpis ocene) 18.1.2021,
  • kolokvij 1.2.2021, izpit (vpis ocene) 15.2.2021,
  • kolokvij 7.6.2021, izpit (vpis ocene) 21.6.2021,
  • kolokvij 3.9.2021, izpit (vpis ocene) 13.9.2021.

Pisno preverjanje znanja »pisni kolokvij« poteka v obliki testa, ki je sestavljen iz vprašanj izbirnega tipa. Zaželeno je, da večina študentov pisni del izpita opravi neposredno po predavanjih.

Na pisni test, ki mu rečemo tudi »pisni kolokvij«, se študentje prijavijo po elektronski pošti: student(at)psih-klinika.si vsaj 14 dni pred predvidenim terminom kolokvija.

Na kolokvij prijavljeni študenti boste navodila glede točne lokacije izpita ter ure začetka izpita prejeli potem, ko se boste prijavili na kolokvij. Na prvi termin kolokvija se po izkušnjah prijavi veliko študentov, tako da jih za pisanje kolokvija razdelimo v več skupin, ki si sledijo.
 

Izpitni roki iz predmeta sporazumevanje so samo za vpis končne ocene v elektronski indeks. Na ta rok se obvezno prijavite preko sistema VIS, saj drugače ocena ne bo vpisana!


OBVESTILO

Pisni kolokvij iz  Sporazumevanja se  bo pisal v ponedeljek 16.12.2019 na Medicinski fakulteti po sledečem razporedu:

  • ob 16.00 uri mala predavalnica: od črke R do vključno črke Ž (priimek študenta)
  •  ob 17.15 uri mala predavalnica: od črke A do vključno črke J (priimek študenta)
  • ob 17.15 uri velika predavalnica: od črke K do vključno črke P (priimek študenta)

 
Spoštovani študenti, prosimo, da se držite razpisanega razporeda. Na kolokvij prinesite osebni dokument s sliko, da lahko preverimo vašo identiteto!

Prijave na kolokvij pošljite na elektronski naslov: student(at)psih-klinika.si do 10. 12. 2019.

NOSILCA PREDMETA

Izr. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.
E: marija.petek-ster(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Bojan Zalar, dipl. psiholog
E: bojan.zalar(at)guest.arnes.si


INFORMACIJE

Lea Vilman
Tajništvo Katedre za družinsko medicino
T: +386 1 438 6915
E: kdrmed(at)mf.uni-lj.si

mag. Maja Talar
Tajništvo Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
T.: +386 1 5872 409
E: maja.talar(at)psih-klinika.si

URADNE URE

Od ponedeljka do četrtka od 11. do 13. ure