Izredni izpitni roki

V akademskem letu 2019/20 bodo izredni izpitni roki za študente, ki ponavljajo letnik, v naslednjih terminih:

19. 11. 2019

7. 1. 2020

10. 3. 2020