IZPITNI ROKI 2019/2020

Izpitni roki za študijsko leto 2019/2020 pri predmetu Anatomija 2.

 

18.11.2019, ob 8.00 (izredni)

27.01.2020, ob 12.00

10.02.2020, ob 12.00

30.03.2020, ob 8.00 (izredni)

24.08.202,0 ob 8.00

07.09.2020, ob 8.00