2. letnik

Fiziologija

Cilji

Pouk fiziologije temelji na uporabi pridobljenih spoznanj iz biofizike, biokemije, biologije in normalne morfologije. Cilj predmeta je, da študent predhodna znanja vključi v razumevanje fizioloških procesov, da se spozna s funkcijo normalnega organizma in osvoji temeljne koncepte v fiziologiji. Študent spozna principe merjenja fizioloških pojavov, se nauči opravljati meritve nekaterih fizioloških parametrov ter se navaja v skladu s koncepti interpretirati rezultate meritev. Razvija sposobnost samostojnega reševanja problemov in kritičnosti misli ter spodbuja navado samoizobraževanja.

Vsebina

Fiziološki principi, krvni obtok – srce, dihanje, ledvice in promet elektrolitov v telesu, prebava, endokrinologija, presnova, živčevje.

Vsebina


TEMELJNO GRADIVO:

 

 Berne and Levy.jpg  Guyton.jpg

 


SEMINARJI:

 

Razpored seminarji - 1.del

Razpored seminarji - 2. del

Navodila za pripravo seminarjev


REŽIM ŠTUDIJA

Fiziologija

Physiology (eng)


URNIK

Urnik vaj 20-21 M in DM (popravek 9.2.21)

Urnik vaj MED in DM zimski in letni semester 2020/21

Urnik predavanj Zimski semester 2020/21

Urnik predavanj Poletni semester 2020/21


IZPITNI ROKI

 

REDNI IN IZREDNI IZPITNI ROKI 2020/21

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vsebina je v pripravi.

Nosilci predmeta

prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
T: +386 1 543 7512
E: zarko.finderle(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Ksenija Cankar, dr. dent. med.
T: +386 1 543 7525
E: ksenija.cankar(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Helena Lenasi, dr. med.
T: +386 1 543 7513
E: helena.lenasi.ml(at)mf.uni-lj.si

Informacije - vaje

doc. dr. Borut Kirn, univ. dipl. fiz.
E: borut.kirn(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Živa Melik, dr. med.
E: ziva.melik(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Nejka Potocnik, univ. dipl. fiz.
E: nejka.potocnik(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Jernej Vidmar
E: jernej.vidmar(at)mf.uni-lj.si

asist. dr. Andrej Fabjan
E: andrej.fabjan(at)mf.uni-lj.si

asist. Vida Šet, dr. med.
E: vida.set(at)mf.uni-lj.si

asist. Aljaž Golež, dr. dent. med.
E: aljaz.golez(at)mf.uni-lj.s

Informacije

Alenka Marinšek, tajništvo
T: +386 1 543 7500
E: alenka.marinsek(at)mf.uni-lj.si

Govorilne ure tajništva:
od ponedeljka do petka med 9.30 in 10.30

Informacije

Govorilne ure so po predhodnem dogovoru preko e-pošte.