2. letnik

Medicinska biokemija in molekularna genetika

Cilji

Študenti spoznajo osnove delovanja življenjskih procesov in njihovega uravnavanja na molekulski ravni. Cilj predmeta je študentu posredovati znanje iz osnovnih biokemičnih procesov, ki omogočajo živim organizmom normalno delovanje, vzdrževanje optimalnih koncentracij sestavin celice in telesnih tekočin ter procesov, ki so vključeni v rast in razmnoževanje.

Vsebina

Splošni uvod: splošni pomen biokemije za razlago in zdravljenje bolezni, splošno o intermediarnem metabolizmu, splošno o regulaciji metaboličnih poti, oksidativni procesi v celici v povezavi s pridobivanjem energije. Ogljikovi hidrati: prebava ogljikovih hidratov, razgradnja in biosinteza ogljikovih hidratov, uravnavanje metabolizma ogljikovih hidratov, bolezni povezane z okvarjenimi mehanizmi metabolizma ogljikovih hidratov. Lipidi: prebava lipidov, celična razgradnja in biosinteza enostavnih in sestavljenih lipidov, metabolizem holesterola in žolčnih kislin, metabolizem lipoproteinov, metabolizem eikozanoidov, uravnavanje metabolizma lipidov, bolezni povezane z metaboličnimi defekti metabolizma lipidov. Aminokisline: prebava proteinov, znotrajcelična razgradnja proteinov, razgradnja aminokislin, biosinteza neesencialnih aminokislin, uravnavanje hitrosti metabolizma aminokislin, bolezni povezane z metaboličnimi defekti metabolizma aminokislin, aminokisline kot izhodne snovi v biosintezah, biosinteza in razgradnja nukleotidov, uravnavanje metabolizma nukleotidov, bolezni povezane z metabolizmom nukleotidov. Nukleinske kisline: struktura in lastnosti DNA, podvojevanje in popravljanje DNA, biosinteza RNA, ko- in posttranskripcijske modifikacije, uravnavanje biosinteze RNA. razgradnja nukleinskih kislin, genetski kod, genetske bolezni. Proteini: biosinteza proteinov, posttranslacijske modifikacije, uravnavanje hitrosti biosinteze proteinov, biosinteza nekaterih izbranih proteinov. Osnove genskega inženirstva: tehnologija rekombinantne DNA, sekvenciranje DNA, uporaba tehnologije rekombinantne DNA v medicini. Hormoni: biosinteza hormonov, sproščanje hormonov, razgradnja hormonov, mehanizmi delovanja hormonov, celično signaliziranje, vloga hormonov v uravnavanju metaboličnih procesov, vloga hormonov pri homeostazi. Metabolične značilnosti posameznih tkiv in organov: jetra, maščevje, skeletna mišica, srčna mišica, ledvica, ostala tkiva, medsebojna odvisnost in vloga organov v metaboličnih procesih pri človeku.


REŽIM ŠTUDIJA

Medicinska biokemija in molekularna genetika

Medical biochemistry and molecular genetics (angl)


URNIK

Medicinska biokemija molekularna genetika 2019-20

Izpitni roki 2018-19


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilci predmeta

prof. dr. Vita Dolžan, dr. med.
T: +386 1 543 7670
E: vita.dolzan(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, dr. med.
T: +386 1 543 7669
E: katarina.trebusakpodkrajsek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

David Fatur
T: +386 1 543 7647
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure
PON - PET 10 - 13h