2. letnik

Stik z bolnikom

Izvajalci

Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino in Katedra za družinsko medicino

Cilji

Seznanitev z osnovami nege bolnika in učenja dnevnih aktivnosti, ki so potrebne za čimbolj samostojno življenje. Seznanitev z različnimi okvarami in zmanjšanimi zmožnostmi zaradi poškodbe ali bolezni.

Vsebina

Neposredno delo z bolniki, ki imajo zmanjšane zmožnosti zaradi poškodb ali bolezni srednjega in poznega življenjskega obdobja, kot npr. težave z gibanjem, s sporazumevanjem, sluhom in vidom.

Seznanitev in prikaz pomembnosti timskega dela. Pridobivanje novih veščin sporazumevanja za doživljanje empatije do ljudi z omejitvami in razumevanje njihovega doživljanja ob soočanju z omejitvami.

Seznanitev in prikaz pomembnosti timskega dela.


REŽIM ŠTUDIJA

Stik z bolnikom


URNIK

Stik z bolnikom preliminarni urnik 2021/2022


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Vsebina je v pripravi.

NOSILCA PREDMETA

doc. dr. Metka Moharić, dr. med.
T: +386 1 475 8441
E: metka.moharic(at)mf.uni-lj.si

prim. izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.
E: marko.kolsek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

doc. dr. Metka Moharić, dr. med.
T: +386 1 475 8441 (ga. Ela Loparič)
E: metka.moharic(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Uradne ure po dogovoru preko e-pošte