2. letnik

Zdravje in okolje

Cilji

Razumeti koncept determinante zdravja, poznati vpliv determinant zdravja na zdravje ljudi. Študentje: poznajo pomen zdravega naravnega in družbenega okolja za zdravje posameznika in prebivalstva v celoti, poznajo pomen racionalnega in etičnega sistema zdravstvenega varstva za zdravje posameznika in prebivalstva. 

Vsebina

Zdravje in okolje, dejavniki tveganja v naravnem okolju, osnovni pogoji za zdravo okolje. ZZdravje in družbeno okolje: socio-ekonomski dejavniki, družbene vrednote in prepričanja, socialno mreženje in socialna izključenost, neenakost do zdravja, vedenja, tveganja za zdravje, stres, zdravstveno varstvo kot determinanta zdravja posebnega pomena.


REŽIM ŠTUDIJA

Zdravje in okolje


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

prof. dr. Lijana Zaletel-Kragelj, dr. med.
T: +386 1 543 7542
E: lijana.zaletel-kragelj(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po dogovoru