3. letnik

Metode javnega zdravja

Cilji

Razumeti pomen proučevanja zdravja prebivalstva kot celote: na splošno in kot podlage za javnozdravstvene pristope in ukrepe za obvladovanje zdravstvenih problemov prebivalstva, poznati osnovne metode proučevanja zdravja prebivalstva, poznati osnovne javnozdravstvene pristope in ukrepe za obvladovanje zdravstvenih problemov prebivalstva. Študentje: poznajo pomen proučevanja zdravja prebivalstva, poznajo epidemiološke metode kot najpomembnejšo skupino metod proučevanja zdravja prebivalstva, poznajo specifične metode proučevanja okoljskega zdravja, poznajo demografske in ekonometrične metode proučevanja zdravja prebivalstva, poznajo osnovne javnozdravstvene pristope in ukrepe za obvladovanje zdravstvenih problemov prebivalstva.

Vsebina

Epidemiološke metode: merjenje pojavov v epidemiologiji, merjenje in mere pogostosti pojavov, mere povezanosti med pojavi, mere potencialnega učinka pojavov na zdravje ljudi, epidemiološke raziskave (vrste), interpretacija rezultatov epidemioloških raziskav, potek epidemioloških raziskav, orodja za epidemiološko raziskovanje, etični vidiki epidemiološkega raziskovanja.

Metode proučevanja okoljskega zdravja: spremljanje kazalnikov razmer v okolju, opredelitev specifičnih vplivov na zdravje, metode prikazovanja zdravstvenih podatkov v prostoru.

Ostale metode proučevanja zdravja prebivalstva: demografske metode, metode vrednotenja presejalnih postopkov, ekonometrične metode, celostne mere bremena bolezni.

Metode javnozdravstvenega ukrepanja: strategije, politike, akcijski načrti, omogočanje zdravega življenjskega okolja (naravnega in družbenega) s predpisi, promocija zdravja, zdravstvena vzgoja, obvladovanje okoljskega tveganja za zdravje, cepljenja, presejanja.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim predmeta

Course Regime


URNIK

 

Urnik 2022/23

 

Seznam seminarjev po temah, skupinah in terminih

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilka predmeta

prof. dr. Lijana Zaletel-Kragelj, dr. med.
T: +386 1 543 7542
E: lijana.zaletel-kragelj(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po dogovoru

Nina Košir, dipl. ekon.
T: 386 1 543 75 40
E: nina.kosir(at)mf.uni-lj.si