3. letnik

Nujna medicinska pomoč 2

Cilji

Študentje ponovijo temeljne postopke oživljanja in nadgradijo znanje in veščine z dodatnimi postopki oživljanja. Študentje ob koncu izobraževanja teoretično poznajo nujna bolezenska stanja in poškodbe, v katerih je potrebno nujno ukrepati ter praktično znajo izvesti ustrezne postopke v takih primerih. Poznajo pripomočke, naprave in nekatera zdravila, ki so potrebna za uspešno pomoč ponesrečencem in bolnikom v različnih situacijah ter jih znajo tudi ustrezno uporabiti.

Vsebina

Ponovitev temeljih postopkov oživljanja, dodatni postopki oživljanja, uporaba pripomočkov. Defibrilacija, vzpostavitev venske poti, oskrba dihalne poti, akutna možganska kap, akutni koronarni sindrom, motnje ritma, uporaba avtomatskega defibrilatorja, reanimacijska zdravila, šok, dihalna stiska. Uvodno predavanje NMP, prva pomoč in nujna medicinska pomoč (pravni in etični vidiki, mehanizmi poškodovanja), nezavest, pristop k poškodovancu ali nenadno obolelemu, vzpostavitev dihanja, vzpostavitev krvnega obtoka (uporaba AED), videoposnetki SNMP, zaporedje postopkov, krvavitev, politravma in poškodbeni šok, nujna stanja v interni medicini 1 in 2, akutne zastrupitve, nujna stanja v pediatriji, nujna stanja v nevrologiji, poškodba glave in možganov, nujna stanja v oftalmologiji, poškodbe obraza in zob, poškodbe hrbtenice in hrbtenjače, poškodbe prsnega koša, poškodbe trebuha, rane, postopki z amputiranimi deli telesa, celostna obravnava opeklinskih poškodb, poškodbe zaradi mraza, poškodbe kosti in sklepov 1 in 2, reševanje v gorah in drugih težko dostopnih mestih, darovanje organov in transplantacijska dejavnost, sporočanje slabe novice.


REŽIM ŠTUDIJA

Nujna medicinska pomoč 2

Emergency Medical Care 2 (eng)


URNIK

Predavanja

Urnik vaj NMP2 2019-20

Izpitni roki NMP2 -2019-20

 

REzultati NMP 2 - 3.7.2020

 

 

 

 

 

 

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA PREDMETA

Prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.
E: uros.golobic-ahcan(at)mf.uni-lj.si


Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
E: maja.sostarič@mf.uni-lj.si

Informacije

Katedra za kirurgijo:

Andreja Polanič in Marija Kösel,
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 2525


Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo:

Sabina Perko,
E: sabina.perko(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 3143

URADNE URE

uradne ure