3. letnik

Preiskovalne metode

Cilji

Predmet študentu pomaga dojeti razsežnosti in pomen genomike ter pridobiti znanja za samozavestno odločanje za nove medicinske preiskave in za kompetentno vrednotenje njihovih rezultatov (izvidov). Študentje spoznajo klinične biokemijo. Pri seminarskem pouku poglobijo posamezna področja, ki so pomembna za laboratorijsko diagnostiko, v okviru raziskovalnega seminarja pa dobijo občutek o samih laboratorijskih preiskavah in njihovi pomembnosti. Študentje spoznajo osnove in pomen radioloških diagnostičnih tehnologij. Seznanijo se z uporabo kontrastnih sredstev v radiologiji. Spoznajo osnovno radiološko anatomijo in osnovna načela slikovne analize in razlage rezultatov različnih radioloških preiskav. Spoznajo osnove intervencijske radiologije. Seznanijo se z osnovami varstva pred ionizirajočim sevanjem.

Vsebina

Človeški genom, njegovo uravnavanje in izražanje. Polimorfizmi in mutacije. Genske oz. genetske bolezni in okvare. Osnovne metode genomike. Preiskava polimorfizmov in mutacij v DNA. Uporaba metod genomike v posredni in neposredni molekularni diagnostiki. Metode preiskave izražanja genov. Osnove funkcijske genomike in sistemske biologije. Osnovni pristopi bioinformatike. Sodobna analiza proteinov in njihovih interakcij. Uvrščanje podatkov v metabolične in signalne poti, iskanje ključnih regulatorjev za novo diagnostiko oz. za razvoj zdravil z novimi prijemališči. Post-genomska molekularna diagnostika, osebna (personalizirana) medicina, perspektive genskega zdravljenja. Etični vidiki. Klinična biokemija kot del laboratorijske diagnostike (zgodovinski razvoj klinične kemije (KK) ̶ KK v svetu in pri nas, organiziranost stroke, inštitucije, kadri, etika). Pregled kemičnih in biokemičnih parametrov. Pregled bioloških vzorcev. Neanalitski dejavniki (biološki ritmi, odvzem, transport, terapija). Analitski dejavniki (reagenti, pogoji, analize, interference). Kontrola kakovosti, enote, analitska specifičnost, analitska občutljivost. Analizatorji in avtomatizacija, vodenje in organizacija dela. (Naslednji štirje sklopi so predstavljeni v naslednjih dveh urah predavanj. Poudarek je na zagotavljanju kakovosti v celotnem procesu, in sicer od priprave pacienta na odvzem bioloških vzorcev, sam odvzem vzorcev, pošiljanje materiala v laboratorij in seznanitev s procesi v laboratoriju). Interpretacija rezultatov v izvid. (Naslednji sklop je predstavljen v naslednjih dveh urah. Študentje spoznajo kako se številčni rezultat interpretira kot izvid, seznanijo se s pojmom referenčnih vrednosti in diagnostično občutljivostjo in diagnostično specifičnostjo). Posamezni sklopi preiskav (hamatologija, biokemija, laboratorijska endokrinologija).


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija

 

 

 


RAZPORED IZPITOV PO PREDAVALNICAH

Izpit Preiskovalne metode  1.sklop-SD 6.4.2020 od 8h-10h

Informacija o prostorih in razpored po predavalnicah bo objavljeno naknadno

 

 


Urnik 1. sklop - Slikovna diagnostika

Prvi sklop – SLIKOVNA DIAGNOSTIKA – 3. letnik smer medicina šolsko leto 2019/20

  • Vaje na Onkološkem inštitutu: študenti počakate v avli OI
  • Vaje na KNM-Kliniki za nuklearno medicino: študenti počkakate pred KNM
  • Vaje sem.KIR UKC-Klinični inštitut za radiologijo: študenti počakate pri glavnem sprejemu RTG, hodnik E 1.nadstr. UK

 

MOREBITNE SPREMEMBE PROSTOROV BODO OBJAVLJENE TUKAJ.

 

Podroben urnik 1.sklop - Slikovna diagnostika (SD) 2019/20

Razpored predavanj, vaj in seminarjev Preiskovalne metode – SLIKOVNA DIAGNOSTIKA  – 3. letnik smer medicina šolsko leto 2019/20

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SKUPINA

ponedeljek

24.2.2020

15-16

predavanje

Diag.patoloških sprememb na dojkah

doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med.

VP-MF

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

25.2.2020

8-9

predavanje

Osn.nuklearno med.preiskav – 1.del

doc. dr. Luka Ležaić, dr. med.

VP-MF

vsi

torek

25.2.2020

9-10

predavanje

Osn.nuklearno med.preiskav – 2.del

doc. dr. Luka Ležaić, dr. med.

VP-MF

vsi

 

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SKUPINA

ponedeljek

2.3.2020

8-11

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

asist.dr. Maja Marolt Mušič, dr. med.

Onkol. inštitut

1

ponedeljek

2.3.2020

11-12

VAJE

Nuklearna medicina

doc.dr. Barbara Gužič Salobir, dr. med.

KNM

1

ponedeljek

2.3.2020

8-9

seminar

Radiologija glave in vratu

izr.prof.dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med.

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

5, 6

ponedeljek

2.3.2020

9-10

seminar

Radiologija abdomna

asist. Rok Dežman, dr. med.

5, 6

ponedeljek

2.3.2020

10-11

seminar

Radiologija glave in vratu

izr.prof.dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med.

9, 10

ponedeljek

2.3.2020

11-12

seminar

Radiologija abdomna

asist. Rok Dežman, dr. med.

9, 10

ponedeljek

2.3.2020

15-16

predavanje

Uvodno predavanje

Nosilci sklopov

VP-MF

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

3.3.2020

8-9

predavanje

Klasična in digitalna radiologija

izr.prof.dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med.

VP-MF

vsi

torek

3.3.2020

9-10

predavanje

Ultrazvočne preiskovalne tehnike

asist. Slavi Ponorac, dr. med.

VP-MF

vsi

torek

3.3.2020

10-13

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

doc. dr. Žiga Snoj, dr. med.

sem.KIR UKC

10

torek

3.3.2020

13-14

VAJE

Nuklearna medicina

doc. dr. Monika Štalc, dr. med.

KNM

10

 

 

 

 

 

 

 

 

četrtek

5.3.2020

14-17

VAJE

RTG, UZ, CT, MR                                            

asist. Manca Garbajs, dr. med.                                       

Sem. KIR UKC

4

četrtek

5.3.2020

17-18

VAJE

Nuklearna medicina

doc. dr. Luka Ležaič, dr. med.

KNM

4

četrtek

5.3.2020

14-15

seminar

Radiologija glave in vratu                                       

Srečko Dobrecovič, dr. med.                                      

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

 

7, 8

četrtek

5.3.2020

15-16

seminar

Radiologija abdomna

Miha Štabuc, dr. med.

7, 8

četrtek

5.3.2020

16-17

seminar

Radiologija glave in vratu                                       

Srečko Dobrecovič, dr. med.                                      

11, 12

četrtek

5.3.2020

17-18

seminar

Radiologija abdomna

Miha Štabuc, dr. med.

11, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

6.3.2020

8-11

VAJE

RTG, UZ, CT, MR

asist. Alja Longo, dr. med.

Predav. 3UKC

7

petek

6.3.2020

11-12

VAJE

Nuklearna medicina

Daša Šfiligoj, dr. med.

KNM

7

petek

6.3.2020

8-9

seminar

Radiologija glave in vratu                                       

Srečko Dobrecovič, dr. med.                                      

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

1, 2

petek

6.3.2020

9-10

seminar

Radiologija abdomna

Miha Štabuc, dr. med.

1, 2

petek

6.3.2020

10-11

seminar

Radiologija glave in vratu                                       

Srečko Dobrecovič, dr. med.                                      

3, 4

petek

6.3.2020

11-12

seminar

Radiologija abdomna

Miha Štabuc, dr. med.

3, 4

 

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SKUPINA

ponedeljek

9.3.2020

8-11

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

Ingrid Požar, dr. med.

sem.KIR UKC

2

ponedeljek

9.3.2020

11-12

VAJE

Nuklearna medicina

Daša Šfiligoj, dr. med.

KNM

2

ponedeljek

9.3.2020

8-9

seminar

Radiološka diagnostika možgan

asist. Jernej Avsenik, dr. med.

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

5, 6,

ponedeljek

9.3.2020

9-10

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Marko Grmek, dr. med.

5, 6

ponedeljek

9.3.2020

10-11

seminar

Radiološka diagnostika možgan

asist. Jernej Avsenik, dr. med.

9, 10

ponedeljek

9.3.2020

11-12

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Marko Grmek, dr. med.

9, 10

ponedeljek

9.3.2020

15-16

predavanje

Računalniška tomografija

doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med.

VP-MF

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

10.3.2020

8-9

predavanje

Radiološka diagnostika ožilja

doc. dr. Vladka Salapura, dr. med.

VP-MF

vsi

torek

10.3.2020

9-10

predavanje

Slikanje z magnetno resonanco

asist. Jernej Avsenik, dr. med.

VP-MF

vsi

torek

10.3.2020

10-13

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

Rok Zbačnik, dr. med.

sem.KIR UKC

11

torek

10.3.2020

13-14

VAJE

Nuklearna medicina

Daša Šfiligoj, dr. med.

KNM

11

 

 

 

 

 

 

 

 

četrtek

12.3.2020

14-17

VAJE

RTG, UZ, CT, MR                                            

asist. dr. Domen Plut, dr. med.                          

sem.KIR UKC

5

četrtek

12.3.2020

17-18

VAJE

Nuklearna medicina

doc. dr. Barbara Gužič Salobir, dr. med.

KNM

5

četrtek

12.3.2020

14-15

seminar

Radiološka diagnostika možgan

asist. Jernej Avsenik, dr med.                                                                 

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

 

7, 8

četrtek

12.3.2020

15-16

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Marko Grmek, dr. med.

7, 8

četrtek

12.3.2020

16-17

seminar

Radiološka diagnostika možgan

asist. Jernej Avsenik, dr med.                                                                 

11, 12

četrtek

12.3.2020

17-18

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Marko Grmek, dr. med.

11, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

13.3.2020

8-11

VAJE

RTG, UZ, CT, MR

asist. dr. Domen Plut, dr. med.

KIR + Nevrol. klinika

8

petek

13.3.2020

11-12

VAJE

Nuklearna medicina

doc.dr.Barbara Gužič Salobir, dr. med.

KNM

8

petek

13.3.2020

8-9

seminar

Radiološka diagnostika možgan

asist. Jernej Avsenik, dr. med.

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

1, 2

petek

13.3.2020

9-10

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Marko Grmek, dr. med.

1, 2

petek

13.3.2020

10-11

seminar

Radiološka diagnostika možgan

asist. Jernej Avsenik, dr. med.

3, 4

petek

13.3.2020

11-12

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Marko Grmek, dr. med.

3, 4

 

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SKUPINA

ponedeljek

16.3.2020

8-11

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med.

Onkol. inštitut

3

ponedeljek

16.3.2020

11-12

VAJE

Nuklearna medicina

asist. dr. Luka Ležaić, dr. med.

KNM

3

ponedeljek

16.3.2020

8-9

seminar

Radiologija toraksa

asist. dr. Domen Plut, dr. med.

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

5, 6

ponedeljek

16.3.2020

9-10

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Andrej Torkar, dr. med.

5, 6

ponedeljek

16.3.2020

10-11

seminar

Radiologija toraksa

asist. dr. Domen Plut, dr. med.

9, 10

ponedeljek

16.3.2020

11-12

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Ana Katarina Limpel Novak, dr. med.

9, 10

ponedeljek

16.3.2020

15-16

predavanje

Napotni kriteriji in dobra radiološka praksa

doc. dr. Dimitrij Kuhelj, dr. med.

 

VP-MF

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

17.3.2020

8-9

predavanje

Intervencijska radiologija

doc. dr. Peter Popovič, dr.med.

VP-MF

vsi

torek

17.3.2020

9-10

predavanje

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

doc. dr. Dimitrij Kuhelj, dr.med.

VP-MF

vsi

torek

17.3.2020

10-13

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

asist. Domen Plut, dr. med.

sem.KIR UKC

12

torek

17.3.2020

13-14

VAJE

Nuklearna medicina

doc. dr. Monika Štalc, dr. med.

KNM

12

 

 

 

 

 

 

 

 

četrtek

19.3.2020

14-17

VAJE

RTG, UZ, CT, MR                                            

asist. Rok Dežman, dr. med.                                       

Sem.KIR UKC

6

četrtek

19.3.2020

17-18

VAJE

Nuklearna medicina

doc. dr. Monka Štalc, dr. med. 

KNM

6

četrtek

19.3.2020

14-15

seminar

Radiologija toraksa                                     

asist. Slavi Ponorac, dr. med.                                       

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

 

7, 8

četrtek

19.3.2020

15-16

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Jadran Koder, dr. med.

7, 8

četrtek

19.3.2020

16-17

seminar

Radiologija toraksa                                     

asist. Slavi Ponorac, dr. med.                                       

11, 12

četrtek

19.3.2020

17-18

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

doc. dr. Žiga Snoj, dr. med.

11, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

20.3.2020

8-11

VAJE

RTG, UZ, CT, MR

asist. Slavi Ponorac, dr. med.

Predav. 3UKC

9

petek

20.3.2020

11-12

VAJE

Nuklearna medicina

asist. dr. Luka Ležaić, dr. med.

KNM

9

petek

20.3.2020

8-9

seminar

Radiologija toraksa

asist. dr. Domen Plut, dr. med.

Predavalnica

Fiziologija,

Zaloška 4

1, 2

petek

20.3.2020

9-10

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Jaka Regvat, dr. med.

1, 2

petek

20.3.2020

10-11

seminar

Radiologija toraksa

asist. dr. Domen Plut, dr. med.

3, 4

petek

20.3.2020

11-12

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

doc. dr. Žiga Snoj, dr. med.

3, 4

 

 

 

 


REZULTATI IZPITOV

Izpitni rezultati SD 6.4.2020

 


OBVESTILA

Vsebina je v pripravi


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popovič
E: katarina.surlan-popovic(at)mf.uni-lj.si

Informacije Katedra za radiologijo

Metka Zupančič
T: +386 1 522 3473
E: metka.zupancic(at)mf.uni-lj.si

uradne ure