3. letnik

Preiskovalne metode

Cilji

Predmet študentu pomaga dojeti razsežnosti in pomen genomike ter pridobiti znanja za samozavestno odločanje za nove medicinske preiskave in za kompetentno vrednotenje njihovih rezultatov (izvidov). Študentje spoznajo klinične biokemijo. Pri seminarskem pouku poglobijo posamezna področja, ki so pomembna za laboratorijsko diagnostiko, v okviru raziskovalnega seminarja pa dobijo občutek o samih laboratorijskih preiskavah in njihovi pomembnosti. Študentje spoznajo osnove in pomen radioloških diagnostičnih tehnologij. Seznanijo se z uporabo kontrastnih sredstev v radiologiji. Spoznajo osnovno radiološko anatomijo in osnovna načela slikovne analize in razlage rezultatov različnih radioloških preiskav. Spoznajo osnove intervencijske radiologije. Seznanijo se z osnovami varstva pred ionizirajočim sevanjem.

Vsebina

Človeški genom, njegovo uravnavanje in izražanje. Polimorfizmi in mutacije. Genske oz. genetske bolezni in okvare. Osnovne metode genomike. Preiskava polimorfizmov in mutacij v DNA. Uporaba metod genomike v posredni in neposredni molekularni diagnostiki. Metode preiskave izražanja genov. Osnove funkcijske genomike in sistemske biologije. Osnovni pristopi bioinformatike. Sodobna analiza proteinov in njihovih interakcij. Uvrščanje podatkov v metabolične in signalne poti, iskanje ključnih regulatorjev za novo diagnostiko oz. za razvoj zdravil z novimi prijemališči. Post-genomska molekularna diagnostika, osebna (personalizirana) medicina, perspektive genskega zdravljenja. Etični vidiki. Klinična biokemija kot del laboratorijske diagnostike (zgodovinski razvoj klinične kemije (KK) ̶ KK v svetu in pri nas, organiziranost stroke, inštitucije, kadri, etika). Pregled kemičnih in biokemičnih parametrov. Pregled bioloških vzorcev. Neanalitski dejavniki (biološki ritmi, odvzem, transport, terapija). Analitski dejavniki (reagenti, pogoji, analize, interference). Kontrola kakovosti, enote, analitska specifičnost, analitska občutljivost. Analizatorji in avtomatizacija, vodenje in organizacija dela. (Naslednji štirje sklopi so predstavljeni v naslednjih dveh urah predavanj. Poudarek je na zagotavljanju kakovosti v celotnem procesu, in sicer od priprave pacienta na odvzem bioloških vzorcev, sam odvzem vzorcev, pošiljanje materiala v laboratorij in seznanitev s procesi v laboratoriju). Interpretacija rezultatov v izvid. (Naslednji sklop je predstavljen v naslednjih dveh urah. Študentje spoznajo kako se številčni rezultat interpretira kot izvid, seznanijo se s pojmom referenčnih vrednosti in diagnostično občutljivostjo in diagnostično specifičnostjo). Posamezni sklopi preiskav (hamatologija, biokemija, laboratorijska endokrinologija).


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija

 

 

 


RAZNO

 

 

 

 


Urnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SK

ponedeljek

14.2.2022

15-16

predavanje

Klasična in digitalna radiologija

 

izr.prof. dr. Katarina Šurlan Popovič

Pred.Fiziologija

Zaloška 4

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

15.2.2022

8-9

predavanje

Osn. nuklearno med. preiskav 1.del

doc. dr. Luka Ležaić

Velika predavalnica MF, Korytkova 2

vsi

torek

15.2.2022

9-10

predavanje

Osn. nuklearno med. preiskav 2.del

doc. dr. Luka Ležaić

vsi

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SKUPINA

 

ponedeljek

 

21.2.2022

 

8-12

 

VAJE

RTG,UZ, CT, MR

Nuklearna medicina

Karlo Pintarič, dr. med.

asist. Špela Koršič

dr. Daša Šfiligoj Planjšek

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

 

1

ponedeljek

21.2.2022

8-9

seminar

Radiološka diagnostika možgan

doc. dr. Jernej Avsenik

Vajalnica-Velika

PAFI, Zaloška 4

5, 6,

ponedeljek

21.2.2022

9-10

seminar

Radiologija abdomna

Rok Dežman, dr. med.

5, 6

ponedeljek

21.2.2022

10-11

seminar

Radiološka diagnostika možgan

doc. dr. Jernej Avsenik

9, 10

ponedeljek

21.2.2022

11-12

seminar

Radiologija abdomna

Rok Dežman. dr. med.

 

9, 10

ponedeljek

21.2.2022

15-16

predavanje

Slikanje z magnetno resonanco

doc. dr. Jernej Avsenik

Predav-Fiziologija

Zaloška 4

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

22.2.2022

8-9

predavanje

Računalniška tomografija

doc.dr. Maja Marolt Mušič

Velika predavalnica MF Korytkova 2

vsi

torek

22.2.2022

9-10

predavanje

Ultrazvočne preiskovalne tehnike

izr. prof. dr. Damjana Ključevšek

vsi

torek

 

 

22.2.2022

 

10-14

 

VAJE

RTG, UZ, CT, MR

Nuklearna medicina

Karlo Pintarič, dr. med.

asist. Špela Koršič

Eva Škorjanec Armič, dr. med.

 

ZBIRNO MESTO AVLA UKC

10

 

 

 

 

 

 

 

 

četrtek

 

24.2.2022

14-18

VAJE

RTG,UZ, CT, MR

Nuklearna medicina

Peter Slak, dr. med.

asist. Ingrid Požar

Anka Cuderman, dr. med.

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

4

četrtek

 

24.2.2022

14-15

 

seminar

 

Radiološka diagnostika možgan

doc. dr. Jernej Avsenik

Predav-Fiziologija

Zaloška 4

 

 

 

 

 

 

7, 8

 

četrtek

 

24.2.2022

15-16

 

seminar

 

Radiologija abdomna

 

Rok Dežman, dr. med.

 

7, 8

četrtek

24.2.2022

16-17

seminar

Radiološka diagnostika možgan

doc. dr. Jernej Avsenik

11, 12

četrtek

 

 

24.2.2022

17-18

 

 

seminar

 

 

Radiologija abdomna

 

 

Rok Dežman, dr. med.

 

 

11, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

25.2.2022

 

 

8-12

VAJE

RTG,UZ, CT, MR

Nuklearna medicina

Peter Slak, dr. med.

asist. Špela Koršič

dr. Daša Šfiligoj Planjšek

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

7

petek

25.2.2022

8-9

seminar

Radiološka diagnostika možgan

doc. dr. Jernej Avsenik

Predav-Fiziologija

Zaloška 4

3, 4

petek

25.2.2022

9-10

seminar

Radiologija abdomna

Rok Dežman, dr. med.

3, 4

petek

25.2.2022

10-11

seminar

Radiološka diagnostika možgan

doc. dr. Jernej Avsenik

1, 2

petek

25.2.2022

11-12

seminar

Radiologija abdomna

Rok Dežman, dr. med.

1, 2

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SKUPINA

ponedeljek

28.2.2022

8-12

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

Nuklearna medicina

asist. dr. Slavi Ponorac

asist. dr. Gašper Zupan

dr. Daša Šfiligoj Planjšek

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

2

ponedeljek

28.2.2022

ponedeljek

28.2.2022

8-9

seminar

Radiologija glave in vratu

izr.prof.dr.Katarina Šurlan Popovič

Vajalnica-Velika

PAFI, Zaloška 4

5, 6

ponedeljek

28.2.2022

9-10

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Luka Ležaić

5, 6

ponedeljek

28.2.2022

10-11

seminar

Radiologija glave in vratu

izr.prof.dr.Katarina Šurlan Popovič

9, 10

ponedeljek

28.2.2022

11-12

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Luka Ležaić

9, 10

ponedeljek

28.2.2022

15-16

predavanje

 

Radiološka diagnostika ožilja

 

izr. prof. dr. Vladka Salapura

Predav-Fiziologija

Zaloška 4

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

1.3.2022

8-9

predavanje

Diagn.patol.sprememb na dojkah

doc. dr. Maja Marolt Mušič

Velika predavalnica MF Korytkova 2

vsi

torek

1.3.2022

9-10

predavanje

Posebnosti radiol.slikanj pri otrocih

doc. dr. Domen Plut

vsi

torek

 

1.3.2022

10-14

VAJE

RTG, UZ, CT, MR

Nuklearna medicina

asist. dr. Slavi Ponorac

asist. dr. Gašper Zupan

Anka Cuderman

ZBIRNO MESTO AVLA UKC

11

 

 

 

 

 

 

 

 

četrtek

 

3.3.2022

14-18

 

VAJE

 

RTG, UZ, CT, MR

Nuklearna medicina                                           

doc. dr. Žiga Snoj

Maša Gergar, dr. med.

asist. Jan Jamšek

ZBIRNO MESTO AVLA UKC

5

 

četrtek

3.3.2022

14-15

seminar

Radiologija glave in vratu

izr.prof.dr.Katarina Šurlan Popovič

 

Predav-Fiziologija

Zaloška 4

 

 

7, 8

četrtek

3.3.2022

15-16

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Luka Ležaić

7, 8

četrtek

3.3.2022

16-17

seminar

Radiologija glave in vratu

izr.prof.dr.Katarina Šurlan Popovič

11, 12

četrtek

3.3.2022

17-18

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Luka Ležaić

11,12

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

4.3.2022

8-12

VAJE

RTG, UZ, CT, MR

Nuklearna medicina

doc. dr. Žiga Snoj

Maša Gergar, dr. med.

Eva Škorjanec Armič, dr. med.

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

8

petek

4.3.2022

8-9

seminar

Radiologija glave in vratu

Zlatko Dobrecovič, dr. med.

Predav-Fiziologija Zaloška 4

3, 4

petek

4.3.2022

9-10

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Luka Ležaić

3, 4

petek

4.3.2022

10-11

seminar

Radiologija glave in vratu

Zlatko Dobrecovič, dr.med.

1, 2

petek

4.3.2022

11-12

seminar

Zdravljenje z odprtimi viri sevanja

doc. dr. Luka Ležaić

1, 2

 

 

DATUM

URA

TIP

NASLOV

PREDAVATELJ

KRAJ

SKUPINA

ponedeljek

7.3.2022

8-12

VAJE

RTG, UZ, CT, MR

Nuklearna medicina  

Matej Vouk, dr. med.

Ajda Dolinšek, dr. md.

Eva Škorjanec Armič, dr. med.

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

 

3

ponedeljek

7.3.2022

8-9

seminar

Radiologija toraksa

doc. dr. Domen Plut

Vajalnica-Velika

PAFI, Zaloška 4

5, 6

ponedeljek

7.3.2022

9-10

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Andrej Torkar, dr. med.

5, 6

ponedeljek

7.3.2022

10-11

seminar

Radiologija toraksa

doc. dr. Domen Plut

9, 10

ponedeljek

7.3.2022

11-12

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Andrej Torkar, dr. med.

9, 10

ponedeljek

7.3.2022

15-16

predavanje

Napotni kriteriji in dobra radiološka praksa

izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj

 

Predav-Fiziologija

Zaloška 4

vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

torek

8.3.2022

8-9

predavanje

Intervencijska radiologija

izr. prof. dr. Peter Popovič

Velika predavalnica MF Korytkova 2

vsi

torek

8.3.2022

9-10

predavanje

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj

vsi

torek

8.3.2022

10-14

VAJE

RTG, UZ, CT, MR  

Nuklearna medicina

Matej Vouk, dr. med.

Ajda Dolinšek, dr. med.

Anka Cuderman, dr. med.

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

12

 

 

 

 

 

 

 

 

četrtek

 

10.3.2022

14-18

 

VAJE

 

RTG, UZ, CT, MR

Nuklearna medicina                                            

Marko Orešnik, dr. med.

asist. Ingrid Požar

asist. Jan Jamšek                             

ZBIRNO MESTO

AVLA UKC

6

četrtek

10.3.2022

14-15

seminar

Radiologija toraksa                                     

asist.dr. Slavi Ponorac                                    

Predav-Fiziologija Zaloška 4

 

 

7, 8

četrtek

10.3.2022

15-16

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Jadran Koder, dr. med.

7, 8

četrtek

10.3.2022

16-17

seminar

Radiologija toraksa                                     

asist.dr. Slavi Ponorac                                    

11, 12

četrtek

10.3.2022

17-18

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Jadran Koder, dr. med.

11, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

 

11.3.2022

8-12

VAJE

 

RTG, UZ, CT, MR

Nuklearna medicina

Marko Orešnik, dr. med.

asist. Špela Koršič

asist. Jan Jamšek

ZBIRNO MESTO AVLA UKC

9

 

petek

11.3.2022

8-9

seminar

Radiologija toraksa

doc. dr. Domen Plut

Predav-Fiziologija Zaloška 4

1, 2

petek

11.3.2022

9-10

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

Jaka Regvat, dr. med

1, 2

petek

11.3.2022

10-11

seminar

Radiologija toraksa

doc. dr. Domen Plut

3, 4

petek

11.3.2022

11-12

seminar

Radiologija muskuloskelet.sistema

doc. dr. Žiga Snoj

3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REZULTATI IZPITOV


OBVESTILA

Vsebina je v pripravi


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popovič
E: katarina.surlan-popovic(at)mf.uni-lj.si

Informacije Katedra za radiologijo

Metka Zupančič
T: +386 1 522 3473
E: metka.zupancic(at)mf.uni-lj.si

uradne ure