3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

 

 

Cilji

Študent spozna skupine zdravil glede na farmakodinamične učinke in indikacijska področja. Pridobi si sposobnost povezovanja pričakovanih učinkov zdravil s terapevtskimi indikacijami in kontra indikacijami ter sposobnost predvidevanja nastanka hudih neželenih učinkov ob jemanju določenih zdravil. Spozna tudi posebne lastnosti predstavnikov iste farmakodinamske skupine, ki so ključne za različno predpisovanje in varno rabo. Seznani se z znaki in ukrepi prve pomoči pri zastrupitvah z zdravili. Spozna znake in simptome pri najpogostejših zastrupitvah s strani okolja in ukrepe ob tem. Spozna osnovna načela pri pisanju receptov. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Pregled zdravil po posameznih farmakodinamičnih skupinah: mehanizem delovanja in učinki, indikacija in kontra indikacije, farmakokinetične lastnosti, odmerjanje in način uporabe zdravil, zastrupitve z določenimi zdravili. Toksikologija: zastrupitve z različnimi snovmi iz okolja in zdravljenje


Specialna farmakologija in toksikologija

 

REŽIM ŠTUDIJA

 

Objavljen je v spletni učilnici.

 

 

SEZNAM PREDAVANJ IN SEMINARJEV
 

Objavljen je v spletni učilnici.

 

 

IZPITNE TEME

 

IZPITNE TEME Specialna farmakologija in toksikologija

 

IZPITNI ROKI V LETU

 

Objavljeni so v spletni učilnici.

 

 

REZULTATI IZPITOV

 

Rezultati izpita bodo objavljeni v spletni učilnici.

 


Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Andreja Kralj
T: +386 1 543 7330
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru