3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

Cilji

Študent spozna skupine zdravil glede na farmakodinamične učinke in indikacijska področja. Pridobi si sposobnost povezovanja pričakovanih učinkov zdravil s terapevtskimi indikacijami in kontra indikacijami ter sposobnost predvidevanja nastanka hudih neželenih učinkov ob jemanju določenih zdravil. Spozna tudi posebne lastnosti predstavnikov iste farmakodinamske skupine, ki so ključne za različno predpisovanje in varno rabo. Seznani se z znaki in ukrepi prve pomoči pri zastrupitvah z zdravili. Spozna znake in simptome pri najpogostejših zastrupitvah s strani okolja in ukrepe ob tem. Spozna osnovna načela pri pisanju receptov. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Pregled zdravil po posameznih farmakodinamičnih skupinah: mehanizem delovanja in učinki, indikacija in kontra indikacije, farmakokinetične lastnosti, odmerjanje in način uporabe zdravil, zastrupitve z določenimi zdravili. Toksikologija: zastrupitve z različnimi snovmi iz okolja in zdravljenje


REŽIM ŠTUDIJA

Specialna farmakologija in toksikologija

Special Pharmacology and Toxicology (eng)

 

IZPITI

IZPITNE TEME Specialna farmakologija in toksikologija

 

Rezultati izpita 1.7.2019

Specialna farmakologija 

 

Rezultati kolokvija iz Predpisovanja zdravil 17.06.2019

 

 

IZPITNI ROKI V LETU 2019:

17. junij

1. julij

30.avgust

13. september

 

Izpit iz SPECIALNE FARMAKOLOGIJE bo 1. julija 2019 ob 12h v VELIKI PREDAVALNICI.

 

Izredna izpitna roka:

4. februar

22. februar

 

Roki za opravljanje manjkajočih obveznosti (npr. kolokvij iz vsebine seminarjev, kolokvij iz pisanja receptov):

4. februar

17. junij ob 14h v VELIKI PREDAVALNICI

30.avgust

(Prijava: podpis na list pred vhodom na IFET do dneva pred kolokvijem). 


URNIK

Specialna farmakologija in toksikologija - urnik


Ogled izpitov iz SPECIALNE FARMAKOLOGIJE bo 4.7. 2019 ob 11h. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do 3.7. 2019 do 24:00.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cernej(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 7730
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru