3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

Cilji

Študent spozna skupine zdravil glede na farmakodinamične učinke in indikacijska področja. Pridobi si sposobnost povezovanja pričakovanih učinkov zdravil s terapevtskimi indikacijami in kontra indikacijami ter sposobnost predvidevanja nastanka hudih neželenih učinkov ob jemanju določenih zdravil. Spozna tudi posebne lastnosti predstavnikov iste farmakodinamske skupine, ki so ključne za različno predpisovanje in varno rabo. Seznani se z znaki in ukrepi prve pomoči pri zastrupitvah z zdravili. Spozna znake in simptome pri najpogostejših zastrupitvah s strani okolja in ukrepe ob tem. Spozna osnovna načela pri pisanju receptov. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Pregled zdravil po posameznih farmakodinamičnih skupinah: mehanizem delovanja in učinki, indikacija in kontra indikacije, farmakokinetične lastnosti, odmerjanje in način uporabe zdravil, zastrupitve z določenimi zdravili. Toksikologija: zastrupitve z različnimi snovmi iz okolja in zdravljenje


REŽIM ŠTUDIJA

 

OBVESTILO:

 

Izpit v ponedeljek 29.6.2020 ob 13.00 h.

Prijavljene na izpit prosimo, da se zberejo 5 min pred začetkom izpita na ploščadi pred vhodom v stavbo na Korytkovi 2 ob upoštevanju omejevalnih ukrepov (razdalja, priporočena zaščitna oprema). Izvedba izpita bo v skladu priporočili UL MF za pisna preverjanje znanja v študijeskem letu 2019/20.  Študenti si morajo sami zagotoviti priporočena zaščitna sredstva (obrazne maske). Neposredno po vstopu v stavbo naj si študentje razkužijo roke.

Vstop v predavalnice bodo organizirali nadzorniki izpita.

Velika predavalnica: študentje medicine s priimki od A - S– Specialna farmakologija

Srednja predavalnica: vsi študentje dentalne medicine in študentje medicine s priimki od Š-Ž

Specialna farmakologija za študente se bo pisala v Veliki in Srednji predavalnici.

Splošna farmakologija na IFET.

Farmakologija (FFA)  se bo pisala v Mali predavalnici.

 

REŽIM ŠTUDIJA

 

Specialna farmakologija

Special Pharmacology (english)

 

 

 

SEZNAM PREDAVANJ IN SEMINARJEV
 

Seznam predavanj Specialne farmakologije in toksikologije

 

Seznam seminarjev Specialne farmakologije in toksikologije

 

IZPITNE TEME

 

IZPITNE TEME Specialna farmakologija in toksikologija

 

IZPITNI ROKI V LETU 2020:

 

12. junij ob 13:30

29. junij ob 13:00

31.avgust ob 15:00

14. september ob 12:00

 

 

Izredna izpitna roka v akademskem letu 2019/20:

 

4. februar ob 11:00 

18. februar ob  14:30 

 

REZULTATI IZPITOV

 

Specialna farmakologija 29.06.2020

 

Ogled izpitov bo 2,7..2020 ob 10h. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do 1. 7. 2020 do  12:00 (opoldne).

Roki za opravljanje manjkajočih obveznosti (npr. kolokvij iz vsebine seminarjev, kolokvij iz pisanja receptov):

 

4. februar ob 12:00

12. junij ob 14:00 

31. avgust ob 16:00

(Prijava: podpis na list pred vhodom na IFET do dneva pred kolokvijem).

 

REZULTATI KOLOKVIJEV

 

Kolokvij iz pisanja receptov 12.06.2020


URNIK

Specialna farmakologija in toksikologija - urnik


KOLOKVIJ iz PISANJA RECEPTOV bo 12.6. 2020 ob 14h. Kolokvij bo potekal na MF. Prostor bo javljen en dan pred kolokvijem. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do 11. 06. do 12:00 (opoldne)..


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 7330
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru