3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

 

 

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vodenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Splošna farmakologija: opredelitev farmakologije, povezava z drugimi vedami, tarčne molekule za delovanje zdravil in mehanizmi njihovega delovanja, odnos med koncentracijo zdravila in učinkom, analiza, receptorji za zdravila, farmakokinetični procesi in usoda zdravila v organizmu, farmakokinetski parametri, neklinično preizkušanje zdravil. Osnove toksikologije: mehanizmi nastanka toksičnih učinkov eksogenih snovi, toksikokinetika.


 

REŽIM POUKA

Objavljen je v spletni učilnici.

 

 

ŠTUDIJSKO GRADIVO

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum za vaje iz splošne farmakologije in toksikologije

 

 

IZPITNE TEME 

 

Splošna farmakologija

 

IZPITNI ROKI V LETU

 

Izpitni roki so objavljeni v spletni učilnici.

 

REZULTATI IZPITOV

 

Rezultati izpitov so na voljo v spletni učilnici.

 

OBVESTILA

 

Predavanja pri predmetu Splošna farmakologija in toksikologija za študente 3. letnika medicine se bodo pričela v ponedeljek, 3. oktobra 2022 ob 13:00 uri v predavalnici Inštituta za fiziologijo.


Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangeljl(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Andreja Kralj
T: +386 1 543 7330
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

sreda 9:00-10:00