3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vodenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Splošna farmakologija: opredelitev farmakologije, povezava z drugimi vedami, tarčne molekule za delovanje zdravil in mehanizmi njihovega delovanja, odnos med koncentracijo zdravila in učinkom, analiza, receptorji za zdravila, farmakokinetični procesi in usoda zdravila v organizmu, farmakokinetski parametri, neklinično preizkušanje zdravil. Osnove toksikologije: mehanizmi nastanka toksičnih učinkov eksogenih snovi, toksikokinetika.


REŽIM ŠTUDIJA

Splošna farmakologija in toksikologija

General Pharmacology and Toxicology (eng)

 

ŠTUDIJSKO GRADIVO

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum za vaje iz splošne farmakologije in toksikologije

 

SEZNAM PREDAVANJ

Seznam predavanj iz Splošne farmakologije

 

Rezultati izpita 22. 2. 2019

Splošna farmakologija

 

Ogled izpitov 1. 3. 2019 ob 11h. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do 27. 2. 2019 do 24:00.

 

 

IZPITNI ROKI V LETU 2019:

4. februar

22. februar

17. junij

1. julij

30. avgust

13. september

 

IZPIT iz SPLOŠNE FARMAKOLOGIJE 22. 2. 2019 ob 15 bo za študente z začetnicami priimkov od A-R v VELIKI PREDAVALNICI in za študente z začetnicami priimkov od S-Ž v SREDNJI PREDAVALNICI.

 


URNIK

Predavanja: petki ob 8.15 - 10:00 v predavalnici Inštituta za fiziologijo

Seminarji in vaje: po razporedu v osrednjem urniku.


Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangeljl(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 7330
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

sreda 9:00-10:00