3. letnik

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Cilji

Študentje spoznajo temeljne značilnosti humane mikrobiologije, imunologije in parazitologije. Pri seminarskem pouku poglobijo posamezna področja, ki so posebno pomembna za epidemiološke značilnosti nalezljivih bolezni v Sloveniji. Pri vajah se spoznajo z osnovnimi mikrobiološkimi tehnikami, dobijo občutek o trajanju in pomembnost mikrobioloških preiskav.

Vsebina

Zgradba bakterijske celice, metabolizem, razmnoževanje bakterij, bakterijska genetika, poimenovanje, klasifikacija in širjenje mikrobov. normalna bakterijska flora, diagnostika bakterijskih okužb, odvzem in pošiljanje vzorcev za bakteriološko preiskavo. Dezinfekcija in sterilizacija, antibiotiki in kemoterapevtiki, namen uporabe antibiotikov, mehanizmi bakterijske odpornosti proti antibiotikom, aktualni problemi bakterijske rezistence, antibiogram. Splošne lastnosti virusov, razmnoževanje virusov, virusna genetika in izvor virusov, neposredno in posredno dokazovanje virusov, molekularno dokazovanje virusov, patogeneza virusnih okužb, virusna onkogeneza, naravna protivirusna odpornost in imunski protivirusni odziv, kemoterapija virusnih bolezni. Značilnosti gliv in plesni, dimorfizem, povzročitelji kutanih mikoz, dermatofiti. Povzročitelji podkožnih in sistemskih glivičnih okužb. Značilnosti parazitov, ki zajedajo pri ljudeh in živalih s poudarkom na diagnostičnih postopkih. Naravna odpornost, komplementni sistem, imunski sistem, antigeni, protitelesa, T celični receptor in molekule MHC, aktivacija limfocitov, toleranca, uravnavanje imunskega odziva, imunski odziv pri mikrobnih okužbah, okužbe zaradi zmanjšane odpornosti, imunosupresija, mikrobiološka in imunološka diagnostika pri presaditvah organov, cepiva in redni cepilni program, zgodovinski oris mikrobiologije.


REŽIM ŠTUDIJA

Temeljna mikrobiologija in imunologija: režim študija 2022-23

Basic Microbiology and Immunology: Course Regime 2022-23


URNIK

Razpored in teme predavanj TMI 2022-23

Urnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo na spletu:

https://www.wise-tt.com/wtt_imi


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Za dogovor za nadomeščanje vaj (ki je možno samo z utemeljenim zdravstvenim razlogom) pri predmetu se obrnite na asist. dr. Urško Glinšek Biškup: urska.glinsek(at)mf.uni-lj.si.

NOSILCI PREDMETA

prof. dr. Alojz Ihan
T: +386 1 543 7493
E: alojz.ihan(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Miroslav Petrovec
T: +386 1 543 74 02
E: mirc.petrovec(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Eva Ružić Sabljić
T: + 386 1 543 74 34
E: eva.ruzic-sabljic(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Katja Seme
T: + 386 1 543 74 28
E: katja.seme(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. dr. Tadeja Matos
T: + 386 1 543 74 22
E: tadeja.matos(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Polona Maver Vodičar
T: + 386 1 543 74 83
E: polona.maver-vodicar(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Mateja Pirš
T: + 386 1 543 7446
E: mateja.pirs(at)mf.uni-lj.si


URADNE URE TAJNIŠTVA

Po dogovoru; predhodno pokličite ali pišite.