O študiju

4. letnik

Kreditna ovrednotenost predmetov in Režimi študija - 4. letnik

 

Predmet z režimom študija Kreditne točke

Duševne bolezni

(Klinika II)

8

Gibala

(Klinika I)

7

Infekcijske bolezni

(Klinika III)

12

Koža in spolne bolezni

(Klinika II)

6

Prebavila 

(Klinika IV)

5

Revmatske in imunske bolezni

(Klinika IV)

3

Sečila

(Klinika IV)

3

Živčevje 

(Klinika I)

10
Izbirni predmet VII 3
Izbirni predmet VIII 3

 

Splošni urnik 4. letnik EMŠ Medicina

 

Predmeti 4. letnika so razdeljeni v štiri sklope: KLINIKA I.- IV.; sklopi se izvajajo v štirih rotacijah: ROTACIJA 1. - 4., Rotacija 1 je mednarodna rotacija.

 

Splošni urnik 4. letnik EMŠ Medicina 2021/2022

 

Informacije o terminih izvajanja in postopku vpisa izbirnih predmetov v študijskem letu 2021/2022 so na voljo na spletni strani pod informacijami o vpisu.

 

Skupine študentov 4. letnika EMŠ Medicina 2021 2022