4. letnik

Revmatske in imunske bolezni

Pri predmetu sodelujejo Katedra za interno medicino, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za slikovno diagnostiko, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo.

Cilji: Iz anamnestičnih podatkov, telesnega pregleda in laboratorijskih preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni. Samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih. Naučiti se trenutno veljavne načine zdravljenja in rehabilitacije in seznaniti se z možnim bodočim razvojem načina zdravljenja.

Študenta bomo usmerjali k celostnemu razumevanju revmatoloških in alergoloških bolezni na ves organizem, tudi v psiho socialnem smislu. Z vidika celostnega pristopa k bolniku bomo razvijali klinično imunologijo kot moderno interdisciplinarno vedo, ki se ukvarja z imunsko pogojenimi boleznimi. Študentje podrobneje spoznajo klinične značilnosti humane imunologije, se spoznajo z diagnostičnimi imunološkimi tehnikami, dobijo občutek o trajanju in pomembnost imunoloških preiskav.

Vsebina: V tem sklopu sodelujejo sledeče stroke: interna medicina (revmatologija, alergologija), kirurgija (torakalna), mikrobiologija in imunologija (klinična imunologija). Sklop je vsebinsko razdeljen na podsklope: revmatološke bolezni, alergologija, klinična imunologija, druge imunsko pogojene bolezni. Podrobnejša vsebina: epidemiologija revmatoloških in alergijskih bolezni, patofiziologija, patomorfologija, genetika revmatoloških in alergijskih bolezni, simptomi in znaki pri revmatoloških in alergijskih boleznih, vzroki revmatoloških in alergoloških bolezni (prirojene nepravilnosti, dedni dejavniki, okužbe, degenerativne spremembe), preventiva revmatoloških in alergijskih bolezni, diagnostični postopki revmatoloških in alergijskih bolezni, principi laboratorijske medicine, akutne revmatične in alergijske bolezni, kronične bolezni revmatične in alergijske bolezni, urgentna stanja pri revmatoloških in alergijskih boleznih (anafilaksija, temporalni arteritis in drugi sistemski vaskulitisi, septični artritisi), zdravljenje revmatoloških in alergijskih bolezni (nefarmakološko, farmakološko, rehabilitacija), principi diagnostike in zdravljenja imunsko oslabljenega bolnika, vodenje bolnika pred in po transplantaciji.  


REŽIM ŠTUDIJA

Revmatske in imunske bolezni

Rheumatic and Immune Mediated Diseases (eng)

 


URNIK

 Urnik blok 1

URNIK blok 2

URNIK blok 3

URNIK bolk 4


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCI

doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med.
T: +386 1 431 3124
E: interna(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Alojz Ihan
E: alojz.ihan(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Matija Tomšič
T: +386 1 431 3124
E: matija.tomsic(at)kclj.si

Informacije

KATEDRA ZA INTERNO MEDICINO
M: +386 31 790 319
T: +386 1 431 3124
E: interna(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

pon. - pet. 10-13