5. letnik

Sečila

Cilji

Iz anamnestičnih podatkov, telesnega pregleda in laboratorijskih preiskav stopenjsko graditi diagnozo bolezni. Samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih. Naučiti se trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacije in seznaniti se z možnim bodočim razvojem načinov zdravljenja. Študenta bomo usmerjali k celostnemu razumevanju bolezni ledvic in sečil na ves organizem, tudi v psiho socialnem smislu.

Vsebina

V tem sklopu sodelujejo sledeče stroke: interna medicina (nefrologija, nuklearna medicina), kirurgija (urologija), slikovna diagnostika. Podrobnejša vsebina: epidemiologija bolezni ledvic in sečil, patofiziologija, patomorfologija, genetika bolezni ledvic in sečil, simptomi in znaki pri boleznih ledvic in sečil, vzroki bolezni ledvic in sečil (prirojene nepravilnosti, dedni dejavniki, okužbe, degenerativne spremembe, poškodbe, rak), preventiva bolezni ledvic in sečil, diagnostični postopki bolezni ledvic in sečil, principi laboratorijske medicine, akutne bolezni ledvic in sečil (okužbe, ishemija, vaskulopatije), Kronične bolezni bolezni ledvic in sečil (degenerativne, maligne), urgentna stanja pri boleznih ledvic in sečil (akutno ledvično popuščanje),zdravljenje bolezni ledvic in sečil (nefarmakološko, farmakološko, rehabilitacija), principi diagnostike in zdravljenja imunsko oslabljenega bolnika, vodenje bolnika pred in po transplantaciji, principi radiološke diagnostike, posegi intervencijske radiologije.


REŽIM ŠTUDIJA

Sečila

Urinary Tract (eng)


URNIK

URNIK

URNIK 3 BLOK

URNIK Sečila - 4. blok


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA

prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med.
T: +386 1 431 3124
E: jadranka.buturovic(at)kclj.si

Doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
T: +386 1 522 2525
E: tomaz.smrkolj(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Katedra za kirurgijo
T: +386 1 522 2525
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

pon. - pet. 10-13