Rezultati pisnega dela izpita 21.01.2019

* REZULTATI PISNEGA DELA IZPITA *

  Predmet      :  SEČILA
  Datum izpita :  21.01.2019


Število prijavljenih študentov: 65
Število oddanih izpitnih pol  : 61
Število upoštevanih vprašanj  : 47, 3 dodatno priznana pravilno
Število izločenih vprašanj    : 3
Številka izločenega vprašanja : 2, 4, 7 (priznana)
Maksimalno število točk       : 47,00 + 3
Spremenjena vprašanja         : DA

Upoštevan bonus               : NE
Upoštevane negativne točke    : NE
Vrednost negativne točke      : 0,25
Način upoštevanja delnih odg. : -
Upoštevana obtežitev vprašanj : DA

Meja za pozitivno oceno       : 60,00 %
Pozitivni                     : 98.4 %  (60)
Negativni                     : 1.6 %   (1)

Maximum                       : 95,74 %
Minimum                       : 55,32 %
Srednja vrednost              : 87.76 %
Standardna deviacija         : 12.90 %

Najboljše odgovorjeno vpr.    : 100,0% (vpr.: 5, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33, 38, 48)
Najslabše odgovorjeno vpr.    : 0,0% (vpr.: 20)


                    Točke    +3    %    Ocena
1     41130001            /    /    /    /
2     41150003            45    48    96%    10
3     41150012            43    46    92%    10
4     41150014            44    47    94%    10
5     41150018            43    46    92%    10
6     41150235            37    40    80%    8
7     41150021            39    42    84%    9
8     41150022            42    45    90%    9
9     41150236            41    44    88%    9
10    41170262            26    29    58%    5
11    41150026            42    45    90%    9
12    41150027            40    43    86%    9
13    41140032            42    45    90%    9
14    41150208            39    42    84%    9
15    41140037            41    44    88%    9
16    41150031            39    42    84%    9
17    41160329            39    42    84%    9
18    41150033            41    44    88%    9
19    41150229            42    45    90%    9
20    41150042            41    44    88%    9
21    41150045            42    45    90%    9
22    41150048            41    44    88%    9
23    41150052            39    42    84%    9
24    41150061            42    45    90%    9
25    41150063            41    44    88%    9
26    41150070            41    44    88%    9
27    41150072            44    47    94%    10
28    41140075            36    39    78%    8
29    41140076            39    42    84%    9
30    41160335            43    46    92%    10
31    41150082            44    47    94%    10
32    41140086            40    43    86%    9
33    41140234            41    44    88%    9
34    41150087            42    45    90%    9
35    41150210            45    48    96%    10
36    41170265            42    45    90%    9
37    41150109            41    44    88%    9
38    41150111            43    46    92%    10
39    41150114            39    42    84%    9
40    41150126            44    47    94%    10
41    41140133            39    42    84%    9
42    41150132            44    47    94%    10
43    41150133            44    47    94%    10
44    41150134            44    47    94%    10
45    41150137            41    44    88%    9
46    41150139            40    43    86%    9
47    41150141            42    45    90%    9
48    41150147            41    44    88%    9
49    41150216            40    43    86%    9
50    41150149            44    47    94%    10
51    41150217            41    44    88%    9
52    41150150            43    46    92%    10
53    41130004            43    46    92%    10
54    41130012            45    48    96%    10
55    41140038            38    41    82%    8
56    41100275            45    48    96%    10
57    41110256            43    46    92%    10
58    41100269            41    44    88%    9
50    41140114            44    47    94%    10
60    41130133            38    41    82%    8
61    41120245            39    42    84%    9
62    41120221            42    45    90%    9


 
 
(e-Asistent ver. 7.0.0, Up.: Interna klinika, UKC, Ljubljana)
(Datoteka je narejena: 22.1.2019  23:40:14)