Biokataliza z encimologijo

Vsebina:

Kemijski mehanizmi pri encimsko-kataliziranih reakcijah v bioloških sistemih s kinetičnega in termodinamskega stališča

- zveza med strukturo in reaktivnostjo biomolekul (vloga kisika, dušika, žvepla, fosforja v strukturah biomolekul);
- termodinamski in kinetični vidiki aktivacije biomolekul;
- kemijske lastnosti funkcionalnih skupin v aktivnem mestu encimov, koencimov in prostetičnih skupin;
- organsko–kemijske reakcije, ki potekajo na različnih biomolekulah;
- primeri reakcijskih mehanizmov encimov iz različnih razredov.
 

Cilji: seznanitev s kemijskimi vidiki biokatalize in z reakcijskimi mehanizmi v encimologiji. 

Kompetence: študenti spoznajo povezavo med strukturo in reaktivnostjo biomolekul in reakcijske mehanizme encimsko-kataliziranih reakcij


NAJAVA 


REŽIM ŠTUDIJA

BiokatalizazEncimologijoIZB1M

 

COVID-19 Izvedbeni urnik


URNIK


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

Prof. dr. Marko Goličnik
T: +386 1 543 76 50
E: marko.golicnik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon. - pet.: 10h - 13h