E-izobraževanje in e-gradiva v medicini

Vsebina: 
Študenti pri tem predmetu spoznavajo možnosti, ki jih za študij v medicini nudijo informacijska orodja in aktivno sodelujejo pri gradnji spletnih študijskih gradiv. Predmet združuje teoretični del o značilnostih informacijskih orodij in gradiv, namenjenih študiju, načinih študija v e-okolju in standardih na tem področju, s praktičnim delom, pri katerem študenti razvijajo taka gradiva. Ker je nujno vsaj površno poznavanje strokovnega področja, za katerega razvijajo e-gradiva, se študenti osredotočajo le na področja medicine, s katerimi se srečujejo v svojem –  1. ali 2. letniku študija. Pri načrtovanju gradiv imajo pomembno vlogo tudi učitelji z izbranega področja medicine ("domenski učitelji"), ki usmerjajo študente v ustrezne teme ter nadzirajo kvaliteto in uporabnost izdelanih gradiv.
Študenti razvijajo e-učne pripomočke, prilagojene značilnostim znanja na danem področju, npr. zbirke slikovnega ali video gradiva (denimo posnetkov preparatov na celičnem ali tkivnem nivoju), zbirke vprašanj za samopreverjanje znanja, morda pa celo kompleksne dinamične lekcije, pri katerih je potek odvisen od sprotnega ravnanja in izkazanega znanja študirajočega. Take lekcije združujejo formalizirano znanje področja, referenčne zbirke in zbirke vprašanj. Pri predmetu nastala učna gradiva bodo na voljo v Spletni učilnici Medicinske fakultete na način, ki ga bodo predlagali sodelujoči domenski učitelji, predvidoma pa javno dostopna v okviru omejitev Spletne učilnice in domenskega predmeta. 
Pri razvoju učnih gradiv je zelo poudarjena standardizacija, predvsem mednarodni standardi, kot so SCORM, IEEE LOM in AICC (CBT). Standardne strukture gradiv in standardizirani metapodatki močno povečajo prenosljivost gradiv med sistemi za spletno učenje, ponovno rabo delov gradiva, izdelavo drugojezičnih verzij, itd. Vključevanje gradiv za e-učenje v svetovne akademske zbirke e-gradiv lahko poveča tudi vidnost fakultete v svetu e-učenja.
Sodelovanje pri tem izbirnem predmetu ima dvojno študijsko vlogo - študent spoznava nekatera pomembna načela sodobne informatike in istočasno poglablja tudi znanje izbranega področja medicine. Prepričani smo, da izbirni predmet spodbuja samostojen in sproten študij na področjih, na katerih se gradijo učna gradiva in s tem sledi pomembnim načelom Bolonjske prenove.


Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je vpodbuditi pri študentih razumevanje vloge informatike pri izobraževanju ter aktivno vključiti študente v razvoj spletnih študijskih gradiv. S tem vzgajamo študenta v aktivnejšega udeleženca visokošolskega procesa in poglabljamo njegovo znanje tako na področju informatike, kot tudi na tistem področju medicine, za katerega bo razvijal e-gradiva. Kvalitetna e-gradiva bodo seveda pripomogla tudi k učinkovitosti študija ostalih kolegov, ki ne bodo sodelovali pri tem izbirnem predmetu. Predmet vzgaja študenta v kompetentnega člana ekipe, sposobnega sodelovanja v timu s sošolci, informacijskim strokovnjakom in učiteljem s področja medicine, za katerega tim razvija e-gradivo.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure