Dodaten izpitni rok za vse izbirne predmete je 1.9.2020!

Obveščamo vas, da smo v VIS-u odprli dodaten izpitni rok za vse izbirne predmete, na katerega se morate pravočasno prijaviti (najkasneje do 27.8.2020 do 24.00 ure).