Hormonsko odvisne ginekološke bolezni: klinični in biokemijski vidiki

Hormonsko odvisne ginekološke bolezni: klinični in biokemijski vidiki


Vsebina: 
V okviru predmeta študenti spoznajo hormonsko odvisne ginekološke bolezni: rak jajčnikov, rak endometrija in endometriozo.
Predmet obravnava:
- epidemiologijo (vpliv genov, hormonov in ostalih dejavnikov),
- patofiziologijo in patogenezo (različne teorije, pregled molekularnih osnov patogeneze),
- diagnostiko (trenutno stanje in predstavitev najnovejših smernic – primer bioloških označevalcev),
-zdravljenje (operativno in medikamentozno, možnosti posameznim bolnicam prilagojenega zdravljenja).
Seznanijo se tudi z metodami raziskovalnega dela s področja proučevanja molekularnih osnov patogeneze in identifikacije novih bioloških označevalcev.


Cilji in kompetence:
Študenti spoznajo epidemiologijo, patofiziologijo, patogenezo, diagnostiko in zdravljenje hormonsko odvisnih ginekoloških bolezni. Seznanijo se z najnovejšimi smernicami diagnosticiranja in zdravljenja in z metodološkimi pristopi proučevanja molekularnih osnov patogeneze.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E: David.Fatur(at)mf.uni-lj.si

Uradne ure
pon. - petek 10:00-13:00