Humana genetika - izbrani primeri

Humana genetika

Vsebina: 
-    Pomen genetike v medicini
-    Celično-biološke osnove dedovanja pri ljudeh
-    Monogenske bolezni
-    Bolezni s kompleksnim dedovanjem (multifaktorsko dedovanje)
-    Epigenetika in bolezni
-    Genetika in genomika raka
-    Genetika staranja
-    Populacijska genetika
-    Evolucijska genetika
-    Principi klinične citogenetike
-    Etika v medicinski genetiki 


Cilji in kompetence:
Predmet se osredotoča na genetiko dednih bolezni pri ljudeh. Nudi poglobitev znanj iz klasične genetike. Študenti spoznajo celično-biološko in molekularno ozadje genetsko pogojenih bolezni. Predmet obravnava izbrane klinične primere, ki ilustrirajo genetske principe. Študenti dobijo vpogled v vlogo epigenetskih sprememb pri nastanku določenih obolenj. Študenti spoznajo vzroke prirojenih nepravilnosti. Študenti spoznajo temeljne principe populacijske in evolucijske genetike. Seznanijo se z možnostjo znanstveno-raziskovalnega dela v humani genetiki in etičnimi vprašanji genetskih testov.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure