Izbrana poglavja iz diagnostične imunologije

Vsebina: 
Predmet nadgrajuje znanje, pridobljeno pri predmetu Temeljna mikrobiologija in imunologija.
Študent se podrobno spozna z zgradbo in funkcijami imunskega sistema na nivoju organov, celic in molekul ter poveže njihovo delovanje v celoto povezanih mehanizmov, ki delujejo kot prirojeni in specifični imunski (humoralni in celični) odziv. Snov obravnava poglobljene značilnosti antigenov, protiteles (predvsem njihovo funkcijo, antigenske determinante na protitelesih in značilnosti prepoznavanja z aktivacijo B-celičnega receptorja), organizacijo in izražanje imunoglobulinskih genov ter nastanek raznolikosti in interakcije med antigeni in protitelesi, kot osnovo za imunološke diagnostične tehnike.  Spozna značilnosti limfocitov T, T-celičnega receptorja, interakcij med limfociti T in B. Se seznani z zorenjem imunskih celic, oblikovanjem imunskega repertoarja, aktivacijo, diferenciacijo in  funkcijo).  Poseben pomen je dan razumevanju uravnavanja delovanja imunskega sistema pri zdravem človeku, v primeru večje psihofizične obremenitve (telesni napor, poškodba, vnetna reakcija, psihološki stres) in v primeru bolezenskih stanj, ki vplivajo na imunski sistem (okužbe, kronične vnetne bolezni, tumorji, imunosupresivne terapije). Pri tem razjasnimo pomen citokinov (struktura, lastnosti, delovanje, receptorji, regulacija), sistema komplementa, značilnosti fagocitnih celic in njihovih interakcij.  Spozna se tudi s pojavom avtoimunosti, osnovami transplantacijske imunologije in značilnostmi imunskega odziva pri različnih vrstah okužb.


Cilji in kompetence:
Cilji: Poglobljeno spoznavanje elementov imunskega odziva in naravne odpornosti. Predmetno specifične kompetence:  Razume odnos med imunskim sistemom in okoljem v zdravju, med obremenitvijo  in med boleznijo. 
 


NAJAVA IN OPIS PREDMETA 2020/21


REŽIM ŠTUDIJA

IZBRANA POGLAVJA IZ DIAGNOSTIČNE IMUNOLOGIJE-REŽIM 2020/21

SELECT CHAPTERS IN DIAGNOSTIC IMMUNOLOGY-COURSE REGIME 2020/21


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Alojz Ihan
E: alojz.ihan(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Mihaela Oberdank Hrastar
T: +386 1 543 74 08
E: imi.katedra(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek in sreda 12:00-13:30
torek, četrtek in petek 7:45-9:30