Patofiziološki temelji kritičnih stanj 1

Patofiziološki temelji kritičnih stanj 1

Vsebina: 
Vsebina je usklajena s temami, ki jih študenti obravnavajo pri obveznem/rednem pouku.

Predmet PTKS I (4.letnik) bo vseboval vsebinske sklope - teme: Šok in večorganska odpoved, Motnje delovanja srčno-žilnega sistema, Nevrološke bolezni in travma, Kritična bolezenska stanja prebavil. 

Cilji in kompetence:
Izbirni predmet bo obravnaval patofiziološke mehanizme, ki privedejo do najpogostejših bolezenskih stanj pri kritično bolnih bolnikih. Razlaga patofiziološki mehanizmov bo obravnavana na bolj poglobljen in integriran način, pri čemer se bo predmet upiral na predhodno znanje pridobljeno v okviru temeljnega pouka patološke fiziologije.  Pouk bo izvajan s strani sodelavcev Inštituta za patološko fiziologijo in Katedre za interno medicino, kjer bodo vsi prispevali svoje kompetence k poznavanja patofizioloških mehanizmov in kliničnih izkušenj.   
Študent bo v okviru izbirnega predmeta pridobil sposobnost poglobljene in intergrirane analize patofizioloških mehanizmov ter praktične znanje o temeljih diagnostičnih in terapevskih posegih pri kritičnih stanjih, kar je temelj za ustrezno ukrepanje.  
 REŽIM ŠTUDIJA

NAJAVA in REŽIM ŠTUDIJA


URNIK

Informativni urnik izb.predmeta štud.leto 2018/2019

Datum (mala/velika vajalnica PAFI)

PTKS I

PON 1.4. (popoldan 15:15)

Tema 1

PON 8.4. (popoldan 15:15 )

Tema 2

SRE 10.4. (popoldan 15:15)

Tema 3

PON 15.4. (popoldan 15:15 )

VAJE

TOR 23.4. (dopoldan 9:15)

Tema 4

SRE 24.4. (popoldan15:15 )

Tema 5

 

 

PON 6.5.   (ob 16.00)

IZPIT

 


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

prof.dr. Matej Podbregar
prof.dr. Fajko Bajrović
prof.dr. Tomaž Marš
doc.dr. Uroš Kovačič
doc.dr. Sergej Pirkmajer

T: +386 1 543 7057
E: tomaz.mars(at)mf.uni-lj.si

Informacije

T: +386 1 543 7057
E: tomaz.mars(at)mf.uni-lj.si

torek, 12:00-13:00