Patogenetski mehanizmi pri bakterijskih in virusnih boleznih

Vsebina: 
Pomembni koncepti bakterijske in virusne patogenosti: bakterijski eksotoksini in endotoksini, bakterijski adhezini in invazini, virusni virokini, virusni onkoproteini.


Cilji in kompetence:
Cilji: Pridobivanje dodatnih temeljnih znanj na področju humane mikrobiologije in imunologije, pomembnih za spoznavanje in razumevanje kliničnih značilnosti nalezljivih bolezni. 
Predmetno specifične kompetence: Razumevanje odnosa med patogenimi mikrobi in okuženimi gostitelji.
 


NAJAVA IN OPIS PREDMETA 2020/21


REŽIM ŠTUDIJA

PATOGENETSKI MEHANIZMI-REŽIM ŠTUDIJA 2020/21

PATHOGENIC MECHANISMS-COURSE REGIME 2020/21


URNIK

PATOGENETSKI MEHANIZMI-URNIK 2018/19


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Katja Seme
E: katja.seme(at)mf.uni-lj.siInformacije

Mihaela Oberdank Hrastar
T: +386 1 543 74 08
E: imi.katedra(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek, sreda 12:00-13:30
torek, četrtek, petek 7:45-9:30