Psihosomatika in vedenjska medicina

Študijski program: Medicina in Dentalna medicina

 

Letniki, v katerih se predmet izvaja:  5. in 6. letnik

 

Izvajalci izbirnega predmeta: psihiatri, ki sodelujejo v pouku predmeta Psihiatrija in specialisti drugih strok s področja psihosomatike

 

Kratek opis izbirnega predmeta

 

Predmet je oblikovan poudarjeno klinično aplikativno. Predmet vsebuje le eno uvodno predavanje, ki razloži koncept psihosomatike.

 

Predstavljenih bo 14 tematskih sklopov psihosomatske medicine, vsak po 2 šolski uri (do 90 minut).  Vsako temo predstavita specialist psihiater in specialist drugih kliničnih strok v smislu konzilija ob pacientovi problematiki. V ospredju je klinična predstavitev pacienta (ali pacientov), teoretično znanje je podano le kot razlagalni model - nosilca teme sproti ob predstavitvi pacienta s psihosomatsko problematiko razložita po potrebi tudi značilnosti svojega strokovnega področja, ki pomagajo razložiti konziliarno problematiko. Študentje so povabljeni k aktivnemu sodelovanju z vprašanji in refleksijami. Polno predavanje bo le uvodno, da bo ustrezno razložen koncept psihosomatike s psihiatrične plati.

 

Ob koncu vsake teme imajo študentje možnost pridobiti model, kako multidisciplinarno razumeti in obravnavati paciente s psihosomatsko boleznijo, ob tem bodo dobili tudi informacijo o področjih, kjer obstajajo klinične dvoumnosti.

 

Obravnavne bodo naslednje teme v okviru psihosomatike: funkcionalna oziroma medicinsko nepojasnjena stanja, stres in psihoneuroimunologija, anksioznost in depresija ter somatske bolezni,  duševne motnje v perinatalnem obdobju, nevrološka funkcionalna stanja in konverzivne motnje, psihosomatika pri otrocih in mladostnikih, debelost in kompulzivno prenajedanje, obravnava oseb s HIV okužbo, koncept spolne medicine, kronična bolečina, funkcionalne motnje v gastroenterologiji,  kardiovaskularne bolezni, odnosno zahtevni pacienti v psihosomatiki in odzivi zdravnikov.

 

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu: do 30

 

Lokacija: lesena predavalnica, Zaloška 4REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

Ponedeljek 25.11.2019

Tema

Nosilci

8.30 – 8.55

Uvod v izbirni predmet

Izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr.med.

9.00 -10.30

Koncept psihosomatike s psihiatrične perspektive (predavanje kot osnova razumevanja teme)

Prof. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. med.

10.45 – 12.15 

Medicinsko nepojasnjena stanja

Prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., doc. dr. Erika Zelko, dr. med. (družinska medicina)

12.30 – 14.00

Anksiozno depresivna stanja z manifestacijo nevroloških simptomov

Doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med., izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak (nevrologija)

Torek 26.11.2019

 

 

9.00 -10.30     

Duševne motnje v perinatalnem obdobju

Asist. dr. Tea Terzič, dr. med., Marijana Vidmar Šimic, dr.med.(ginekologija s porodništvom)

10.45 – 12.15 

Kronična bolečina

 

Asist. dr. Nikolina Rijavec, dr.med., dr. Boris Rijavec, dr.med. (ortopedija, urgentna medicina)

12.30 – 14.00

Spolna medicina

Irena Rahne Otorepec, dr. med., asist. Bojan Štrus, dr.med. (urologija)

14.15 – 15.45

Obravnava oseb s HIV okužbo

 

Peter Zajc, dr. med., Tomaž Vovko, dr. med. (infektologija)

 

Sreda 27.11.2019

 

 

9.00 -10.30     

Nevrološka funkcionalna stanja in konverzivne motnje

Doc. dr. Jurij Bon, dr. med., Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. (nevrologija)

10.45 – 12.15 

Psihosomatika pri otrocih in mladostnikih

 

Doc. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med., prof. dr. Tadej Battelino, dr. med. (pediatrija)

Četrtek 28.11.2019

 

 

9.00 -10.30     

Stres in psihoneuroimunologija

 

Doc. dr. Bojana Avguštin Avčin, dr. med.,  asist. dr. Nataša Milivojevič, dr.med. (intenzivna medicina)

10.45 – 12.15

Motnje hranjenja

Asist. dr. Karin Sernec, dr. med., doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek (klinična prehrana)

12.30 – 14.00

Funkcionalne motnje v gastroenterologiji

 

Prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., doc. dr. Rado Janša, dr.med. (gastroenterologija)

Petek 29.11.2018

 

 

8.30 – 10.00

 

Kardiovaskularne bolezni

Marko Saje, dr. med., izr. prof. dr. Borut Jug (kardiovaskulara medicina)

10.15 – 11.45

»Težak pacient« in odzivi zdravnikov

 

Prof. dr. Borut Škodlar, dr. med., prof. dr. Davorina Petek, dr.med. (družinska medicina)

12.00 – 12.45 

Kolokvij v obliki povratne informacije udeležencev

Predstavniki nosilcev tem

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure