Raziskovanje tkiv

Vsebina: 
Uvod v raziskovanje tkiv. Prikaz problema kroničnih ran razen etiologije, vrsta ran, znanstveni pristop do celjenja ran, nove metode. Odločitev za terapijo. Prikaz in razvoj orodij. Komplikacije zlomov, defekti kosti,  okužba kosti (osteitis). Način kirurškega zdravljenja. Vloga tkivnega bioinženiringa matičnih celic in rastnih faktorjev.


Cilji in kompetence:
Spoznavanje novih metod pri zdravljenju kroničnih ran. 
Naučiti se osnov raziskovanja tkiv. 
Nadgradnja osnovnega znanja.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure