Sodna medicina

Vsebina: 
Študent pri izbirnem predmetu spoznava določene oz. razširjene osnove sodne medicine, ki niso vključena v redna predavanja. Vsebina zajema tanatologijo, identifikacijo, vrste poškodb, forenzično toksikologijo, DNK.


Cilji in kompetence:
Študenti bodo morali opraviti seminarsko nalogo s področja sodne medicine, forenzične toksikologije, DNK, etike, deontologije.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

SODNA MEDICINA - IZBIRNI PREDMET - Režim študija 2021/22

FORENSIC MEDICINE - ELECTIVE COURSE - Course Regime 2021/22


URNIK

(URNIK)


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU


OBVESTILA O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

prof. Jožef Balažic, dr. med.
E: joze.balazic(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Andreja Zagorc
T: +386 1 543 72 02
E: andreja.zagorc(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru s tajništvom na
+386 1 543 72 02