Sodobna informatika v biomedicini 1

Vsebina: 
Vsebina predmeta je upravljanje s podatki v medicini in izboljševanje medicinskih procesov/postopkov z informacijskimi sredstvi. Študenti in učitelji pri tem predmetu povezujejo medicinsko in informacijsko znanje na izbranih področjih medicine. Analiza in optimizacija medicinsko strokovnih procesov, značilnosti podatkov na izbranem medicinskem področju ter lastnosti obstoječih informacijskih orodij študente pripelje do načrtovanja informacijske aplikacije (ob upoštevanju nacionalnih in mednarodnih zdravstveno informacijskih standardov), ki bi izboljšala medicinske postopke (npr. klinične poti) in njihove izide.
    Osnovna značilnost predmeta je ustvarjalno prepletanje znanja o informacijskih sistemih, resničnih (in od študentov prepoznanih) problemov s podatki v medicini ter praktičnega dela, zato so teme, odprte med delom v predmetu, lahko tudi nastavki za študentske (do- in podiplomske) raziskovalne naloge.
    Predmet izvajamo v dveh dopolnjujočih se različicah, v začetni v 3. in 4. letniku ter nadaljevalni v 5. in 6. letniku, in je primeren za obe študijski smeri. Kljub vsebinski povezanosti sta različici načrtovani tako, da lahko študenti s pridom obiskujejo samo eno od njiju. Poudarek v začetni različici je predvsem na prepoznavanju problematike in načelnem oblikovanju informacijske rešitve, predmet nadaljevalni različici pa se ukvarja s konkretnejšim načrtovanjem (in uvajanjem) informacijske aplikacije.


Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je vzpodbuditi pri študentih razumevanje vloge informatike, zavedanje potreb po informacijskih orodjih in prednosti, ki jih prinaša sodobno upravljanje z informacijami v zdravstvu z upoštevanjem razpoložljivih in sodobnih zdravstveno informacijskih standardov (npr. HL7, openEHR, SNOMED CT ...). S  tem predmetom želimo v študentih razviti sposobnosti inženirskega pogleda na podatke, s katerimi ima opravka pri svojem medicinskem delu, na medicinske procese, ki generirajo te podatke, ali pa jig potrebujejo za uspešno izpeljavo. Cilj sodobne informatike v biomedicini 1 je tudi naučiti študenta kompetenc za kreiranje podatkovnih modelov v izbranih panogah medicine, ki jih bomo lahko uporabili v Sodobni informatiki v biomedicini 2 pri načrtovanju informacijske aplikacije. 
 


Vse gradivo in vsa sprotna obvestila so dostopna preko spletne učilnice.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim predmeta

Course Regime


URNIK

Urnik je na tej povezavi


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilec

prof. dr. Maja Pohar Perme, univ. dipl. mat.

Informacije

Maja Kunstelj
T: +386 1 543 7770
E: maja.kunstelj(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

uradne ure v dopoldanskem času po dogovoru preko elektronske pošte