Struktura in funkcija proteinov

Vsebina: 

Študent podrobneje spozna
1)    Strukturno organizacijo proteinov
2)    Posttranslacijske modifikacije proteinov
3)    Zvijanje proteinov
4)    Sortiranje proteinov
5)    Razgradnja proteinov
Ad 1) splošni principi organizacije proteinske strukture; ravni proteinske strukture – od primarne do kvartarne; fleksibilnost in stabilnost proteinske strukture.
Ad 2) glavne posttranslacijske modifikacije in njihova fiziološka vloga
Ad 3) termodinamske in kinetične zakonitosti zvijanja proteinov; različne poti pri zvijanju proteinov; vloga šaperonov pri zvijanju
Ad 4) sortiranje proteinov – citosolni, membranski in ekskretorni proteini
Ad 5) lizosomska in proteosomska razgradnja proteinov; vrste proteinaz (serinske,  cisteinske, treoninske, proteinaze s kovinskim ionom, aspartatne).


Cilji in kompetence:
Študent poglobi svoje vedenje o proteinih, ki si ga je pridobil pri obveznem predmetu Temelji biokemije. Na izbranih primerih bolje spozna in razume ravni strukture proteinov v povezavi z njihovo funkcijo.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure