Temelji medicinske celične biologije

Vsebina: 
Študenti se seznanijo s temeljnimi celičnimi in molekularnimi mehanizmi za pojav določenih bolezni pri človeku (bolezni kopičenja, citoskeleta, celične in genetske osnove raka, staranja in senilnosti, celični stres). Spoznajo celične mehanizme sprejema patogenov, se seznanijo z vlogo in pomenom matičnih celic v medicinske namene.


Cilji in kompetence:
Študenti se seznanijo s temelji zgradbe in delovanja celic, ki privedejo do značilnih sprememb pomembnih za razumevanje določenih stanj v organizmu. Sposobni so uporabljati ustrezno znanstveno literaturo in jo kritično interpretirati.
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

 

Temelji medic cel biologijeIZB1M


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure