Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in pri zdravljenju

Vsebina: 
Študent izvede projekt ter o njem poroča v ustni in pisni obliki. Projekt lahko izvajajo tudi v manjših skupinah. Ustno poročilo se predstavi v obliki seminarja v eni izmed kontaktnih ur. Vsebina projektov je povezana z uporabo fizike in biofizike pri diagnostiki in zdravljenju ter lahko vključuje:
•    Predstavitev aktualnega znanstvenega članka.
•    Fizikalne osnove diagnostične ali terapevtske metode. 
•    Fizikalne osnove fiziološkega procesa.
•    Izvedba preprostega eksperimenta in kvantitativna analiza rezultatov.


Cilji in kompetence:
Študenti se bodo seznanili z sodobnimi biofizikalnimi metodami v medicini. Naučili se bodo osnov znanstvenega in strokovnega izražanja, ustne predstavitve v določenem času, pisanja poročila z določenim obsegom znakov ter projektnega dela v skupini.
 


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija


URNIK

Podrobnejše informacije o izvedbi predmeta in razpisane tematike so dostopne v e-učilnici izbirnega predmeta Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in zdravljenju.


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Predvatelja

izr. prof. dr. Jure Derganc
T: +386 1 543 76 15
E: jure.derganc(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Bojan Božič
T: +386 1 543 76 02
E: bojan.bozic(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna:
Senta Jaunig
T: +386 1 543 76 00
E: senta.jaunig(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna:
pon - tor: 9:00 - 11:00
čet: 13:00 - 15:00